Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

NN 108/1997 (17.10.1997.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 12. stavak 1. i 3. Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 21/95) i u svezi sa stavkom 2., 3. i 4. istog članka uz suglasnost i prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA NADZORA KAKVOĆE ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) u članku 13. iza stavka 1. dolazi stavak 2. koji glasi:

Prethodno ispitivanje kakvoće proizvoda je i pregled proizvoda koji provodi stručna organizacija kada se kakvoća proizvoda može odrediti samo putem stručnog pregleda proizvoda.

Članak 2.

U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) članak 22. mijenja se i glasi:

Proizvodi za koje se uvjerenje može izdati samo na temelju prethodno izvršenog ispitivanja kod stručne organizacije za ispitivanje kakvoće proizvoda su:

a) pri izvozu:

1. mesne konzerve i suhomesnati proizvodi

2. trupci

b) pri uvozu:

1. mesni proizvodi

2. proizvodi od riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača i puževa

3. mlijeko, mliječni proizvodi, sirila i čiste kulture

4. sladoledi, smjese za sladoled i smrznuti deserti

5. proizvodi od jaja

6. proizvodi od voća, povrća, gljiva

7. kava, proizvodi od kave i surogati

8. čaj

9. začini, mješavine začina i ekstrakti začina

10. senf

11. kuhinjska sol i sol za salamurenje

12. juhe, koncentrati za juhe, koncentrati za umake i dodaci jelima

13. pekarski kvasac, prašak za pecivo, prašak za puding

14. aditivi za prehrambenu industriju

15. mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine i brzo smrznuta tijesta

16. keksi i proizvodi srodni keksu

17. jestiva ulja i masti biljnog porijekla i njihovi proizvodi

18. šećer i ostali saharidi

19. med i drugi pčelinji proizvodi

20. kakao proizvodi, krem proizvodi i bombonski proizvodi i njima srodni proizvodi

21. alkohol i alkoholna pića

22. pivo

23. bezalkoholna osvježavajuća pića

24. ocat i octena kiselina

25. bjelančevinasti proizvodi i mješavine bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju

26. stočna hrana i hrana za domaće životinje

27. tekuća naftna goriva

28. goriva za mlazne motore

29. uzgojno valjana rasplodna goveda

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za proizvode koji se uvoze odnosno izvoze uvjerenje će se izdati i bez prethodno obavljenog ispitivanja kakvoće, ako se senzorskim putem utvrdi da je proizvod proizveo isti proizvođač, da je u istovjetnom i neoštećenom pakiranju, iste cijene, zaštitnog ili drugog znaka i oznake, da ima ujednačenu kakvoću ako je u rasutom stanju, te da je ispitivanjem kakvoće prethodno prispjelih pošiljaka isto takvog proizvoda već utvrđeno da odgovara propisanoj kakvoći i da je izdano uvjerenje.

Članak 3.

U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) članak 24. mijenja se i glasi:

Za proizvode koji nisu obuhvaćeni odredbom članka 22. ovoga pravilnika, a za koje je posebnim propisom utvrđen način deklariranja i sadržaj deklaracije, može se obaviti prethodno ispitivanje samo u slučaju ako se senzorskim pregledom ne može sa sigurnošću potvrditi točnost svih elemenata navedenih na deklaraciji proizvoda ili ostaloj pratećoj dokumentaciji, a u svezi s kakvoćom proizvoda.

Razloge za postupanje u smislu stavka 1. ovoga članka tržišni inspektor navest će u zapisniku o obavljenom nadzoru.

Članak 4.

U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) članak 26. mijenja se i glasi:

Ispitivanje kakvoće proizvoda obuhvaćenih člankom 22. ovoga pravilnika mogu obavljati ove stručne organizacije:

1. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockfellerova 7, 10000 Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 1.-20.

2. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA
ZAGREBA

Mirogojska 16, Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 1-25.

3. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
PRIMORSKO-GORANSKE

Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

proizvodi pod b) redni broj 1.-20., 22., 23. i 25.

4. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

Vukovarska 46, 21000 Split

proizvodi pod b) redni broj 1-25.

5. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
OSJEČKO-BARANJSKE

Franje Krežme 1, 30000 Osijek

proizvodi pod a) redni broj 1, i proizvodi pod

b) redni broj 1.-25.

6. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ISTARSKE

Vladimira Nazora 3, 52100 Pula

proizvodi pod b) redni broj 1.-25.

7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
VARAŽDINSKE

Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin

proizvodi pod a) redni broj 1. i proizvodi pod

b) redni broj 1.-25.

8. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ZADARSKO-KNINSKE

Kolovare 2, 23000 Zadar

proizvodi pod b) redni broj 1-25.

9. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ŠIBENSKE

Kralja Zvonimira, 22000 Šibenik

proizvodi pod b) redni broj 1.-25.

10. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA

Jagićeva 30, 10000 Zagreb

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

11. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

LABORATORIJ ZA TEHNOLOGIJU VINA I JAKIH
ALKOHOLNIH PIĆA

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 4., 6., 13., 21., 23. i 24.

12. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

Savska cesta 143, 10000 Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 26.

13. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

PODRUŽNICA VETERINARSKI ZAVOD RIJEKA

Podmurvice 28, 51000 Rijeka

proizvodi pod b) redni broj 26.

14. EUROINSPEKT KONCERN

Preradovićeva 31a, 10000 Zagreb

1. EUROINSPEKT d.d.

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1.-28.

2. EUROINSPEKT-CROATIAKONTROLA

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

3. EUROINSPEKT - NAFTAINSPEKT

proizvodi pod b) redni broj 27., 28.

4. EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA

proizvodi pod a) redni broj 2.

5. EC - INSPEKT

proizvodi pod b) redni broj 21., 23.

6. EUROINSPEKT- AGROINSPEKT

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

7. EUROINSPEKT OSIJEK

Kršnjavoga 6, 30000 Osijek

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

8. EUROINSPEKT - AGROKONTROLA VINKOVCI

proizvodi pod a) redni broj 1. i proizvodi pod

b) redni broj 1., 3.-7., 15.-19. i 21.-26.

15. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE

Gajeva 17/III, 10000 Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 21., 27., 28.

16. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE RIJEKA

Balkanska 46, 51000 Rijeka

proizvodi pod b) redni broj 21. i 23.

17. ADRIAINSPECT RIJEKA

Ciottina 17b, 51000 Rijeka

proizvodi pod b) redni broj 1.-28.

18. SGS ADRIATICA RIJEKA

Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka

proizvodi pod b) redni broj 1.-18., 21.-24., 27., 28.

19. AGROKONTROLA

Praška 6, 10000 Zagreb

proizvodi pod a) redni broj 6.-9, 11., 15.-20. 25., 26.

20. ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb

proizvodi pod a) redni broj 2.

21. CROATIADRVO KRIŽ

Zdenke Tomiček 11, 44314 Križ

proizvodi pod b) redni broj 2

22. INA-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB

UNUTARNJA TRGOVINA - ODJEL KVALITETE

Večeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 27., 28.

23. VEST LAB ČAKOVEC

Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

24. MUNDUS

Martićeva 65, 10000 Zagreb

proizvodi pod b) redni broj 27., 28.

25. INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE
I MELIORACIJU KRŠA

Split, Put Duilova 11

proizvodi pod b) redni broj 21. i 23.

26. AGRONOMSKI FAKULTET

Zagreb, Svetošimunska 25

1. ZAVOD ZA MLJEKARSTVO

proizvodi pod b) redni broj 3. i 4.

2. ZAVOD ZA VINARSTVO

proizvodi pod b) redni broj 21.

3. ZAVOD ZA HRANIDBU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

proizvodi pod b) redni broj 26.

4. ZAVOD ZA STOČARSTVO

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1. i 6.

27. HRVATSKI STOČARSKI SELEKCIONI CENTAR

proizvodi pod b) redni broj 29.

28. POLJOPRIVREDNI FAKULTET Osijek

31000 Osijek, Trg Svetog Trojstva 3

1. ZAVOD ZA STOČARSTVO

proizvodi pod b) redni broj 26.

2. ZAVOD ZA AGROEKOLOGIJU

proizvodi pod b) redni broj 26.

3. ZAVOD ZA ZOOTEHNIKU

proizvodi pod a) redni broj 1.

proizvodi pod b) redni broj 1.

Članak 5.

U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) iza članka 26. dodaje se novi članak pod brojem 27., a redni broj ostalih u nizu adekvatno se povećava; članak 27. glasi:

Proizvodi za koje je posebnim propisima propisano atestiranje, certificiranje, homologacija, ispitivanje, za potrebe nadzora kakvoće proizvoda, se provodi u sljedećim institucijama:

× Električni aparati za kućanstvo i sličnu uporabu

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

Laboratorij za električne kućanske aparate

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

Pomorski centar za elektroniku d.o.o.

21000 SPLIT, Zrinsko-Frankopanska bb

Adriainspekt d.d.

51000 RIJEKA, Ciottina 17 b

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

× Elektronički aparati za kućanstvo i sličnu uporabu

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

Croatia elektronička industrija

Istraživanje u elektronici, telekomunikacijama i automatici

10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

× Prenosni alati s elektromotorom

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.

10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

× Atestiranje proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

Croatia Elektronička industrija

Istraživanje u elektronici, telekomunikacijama i automatici

10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

Pomorski centar za elektroniku d.o.o.

21000 SPLIT, Zrinsko-Frankopanska bb

Adriainspekt d.d.

51000 RIJEKA, Ciottina 17 b

× Električni i elektroenergetski vodiči i kabeli

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

× Sklopke za naprave

Končar - Institut za elekrotehniku d.o.o.

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

× Transformatori za razdvajanje i sigurnosni transformatori za razdvajanje

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

× Plinski aparati za kućanstvo i sličnu uporabu

Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje plinskih aparata

10001 ZAGREB, Baštijanova bb

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

× Obloga za kočnice motornih i priključnih vozila

INKOS U STEČAJU d.o.o.

42000 Varaždin, Pavleka Miškine 65

× Kotrljajući ležajevi

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Laboratorij za procesna mjerenja

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

× Ručni i prijevozni aparati za gašenje požara

Ministarstvo unutarnjih poslova

Centar za stručno obrazovanje vatrogasnih kadrova

10000 ZAGREB, Ksaverska cesta 107

× Čelične boce s ventilom za propan-butan

Đuro Đaković d.d.

Centar za istraživanja i razvoj

Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1

× Regulatori tlaka za tekuće plinove propan-butan

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Laboratorij za procesna mjerenja

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

× Cement

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za betonske i zidane konstrukcije

10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1

Zagrebinspekt - Poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o.

10000 ZAGREB, Draškovićeva 29

Institut građevinarstva Hrvatske

Poslovni centar Split

21000 SPLIT, Matice hrvatske 15

× Dodaci betonu

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za betonske i zidane konstrukcije

10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1

Zagrebinspekt - Poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o.

10000 ZAGREB, Draškovićeva 29

Institut građevinarstva Hrvatske

Poslovni centar Split

21000 SPLIT, Matice hrvatske 15

× Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za betonske i zidane konstrukcije

10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1

Institut građevinarstva Hrvatske

Poslovni centar Split

21000 SPLIT, Matice hrvatske 15

Institut građevinarstva Hrvatske

Poslovni centar Osijek

31000 Osijek, Drinska 18

× Crijepovi i opeke

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za betonske i zidane konstrukcije

10000 ZAGREB, J. Rakuše 1

Srednja škola Bedekovčina

49221 BEDEKOVČINA, Gajeva 1

× Hidroizolacijski materijali impregnirani bitumenom i bitumenske trake

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za prometnice - Cestograđevni laboratorij

10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1

× Betonske kanalizacijske cijevi dulje od jednog metra

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za betonske i zidane konstrukcije

10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1

× Elementi tipnih građevinskih konstrukcija

Institut građevinarstva Hrvatske

Zavod za zgradarstvo, Laboratorij za građevinsku fiziku

10000 ZAGREB, J. Rakuše 1

LTM - Laboratorij za toplinska mjerenja,

proizvodnju, usluge, trgovinu i marketing d.o.o.

10030 ZAGREB - LUČKO, Frdeljeva bb

× Ploče iverica za opću uporabu i građevinarstvo

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10000 ZAGREB, Svetošimunska 25

× Tekstil

- juta, pamuk

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

SGS Adriatica d.d.

51000 RIJEKA, Fiorello la Guardia 13

- vuna

Euroinspekt - Eurotextil d.o.o.

10000 ZAGREB, Preradovićeva 31 a

× Ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva

10000 ZAGREB, Svetošimunska 25

Euroinspekt d.d.

Euroinspect - Drvokontrola d.o.o.

10000 ZAGREB, Preradovićeva 31 a

× Utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

Euroinspekt-Agroinspekt

10000 Zagreb, Preradovićeva 31a

Euroinspekt - Agrokontrola Vinkovci d.o.o.

32100 Vinkovci, Antuna Mihanovića 6

× Ispitivanje tekstilnih proizvoda

(obavljaju institucije registrirane za obavljanje djelatnosti koje raspolažu odgovarajućom opremom i djelatnicima)

Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.

10000 ZAGREB, Gajeva 17/III

SGS Adriatica d.d.

51000 RIJEKA, Fiorella la Guardia 13

Euroinspekt-Eurotextil d.o.o.

10000 ZAGREB, Preradovićeva 31 a

Atex

10362 Kašina, Blaguška cesta 12

Tehnika moda

10000 Zagreb, Zatišje 8f

Mirta Kontrol

10000 Zagreb, Zajčeva 23

Tekstilno-tehnološki fakultet

10000 Zagreb, Pierottijeva 6

Coming biro

10000 Zagreb, Omorika 17

In Mod

10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 15

Tržišni inspektor će izdati uvjerenje o kakvoći proizvoda samo ako je izvještaj o ispitivanju ili potvrdu o sukladnosti za navedene grupe proizvoda izdala jedna od navedenih institucija.

Potvrđivanje sukladnosti proizvoda mogu obavljati i institucije koje nisu na ovom popisu, a koje će biti ovlaštene od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i objavljene u Glasniku Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 336-01/97-01/368
Urbroj: 526-10/97-001
Zagreb, 9. listopada 1997.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.