Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama

NN 112/1997 (24.10.1997.), Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine donijela

UREDBU

O POČETKU RADA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE I DRUŠTAVA KAPITALA IZ ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

Županijske uprave za ceste iz članka 55. i društva kapitala iz članka 70. stavka 3. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96), započet će s radom 1. siječnja 1998. godine.

Članak 2.

Do početka rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz članka 1. ove Uredbe, njihove poslove obavlja i njihovu imovinu i prava, koja im pripadaju temeljem akta iz članka 70. stavka 3. Zakona o javnim cestama, koristi Hrvatska uprava za ceste iz članka 44. toga Zakona.

Sredstva iz članka 59. točaka 1., 4., 5., 6. i 7. Zakona o javnim cestama za vrijeme važenja ove Uredbe uplaćuju se na račun Hrvatske uprave za ceste, uz mjesečno izvješće Ministarstvu financija o utrošku.

Članak 3.

Odredbe članka 18. Zakona glede ustupanja radova održavanja javnih cesta ne primjenjuju se za vrijeme važenja ove Uredbe.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 56/97).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/97-01/05
Urbroj: 5030116-97-5
Zagreb, 23. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.