Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinu

NN 117/1997 (4.11.1997.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 34/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINU

Članak 1.

U Pravilniku o vinu ("Narodne novine", br. 96/96. i 7/97) u članku 155. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"2. Proizvođači su dužni označavanje svojih proizvoda iz ranijih berbi usuglasiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 1997. godine.

3. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, dužne su za proizvode koji se nalaze u prometu bez markica, iste zatražiti od Zavoda i nalijepiti ih najkasnije do 31. prosinca 1997. godine."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-14/97-01/27
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 28. listopada 1997.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, dipl. ing., v. r.