Odluka o prestanku važenja Odluke o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 119/1997 (7.11.1997.), Odluka o prestanku važenja Odluke o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95 i 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. studenoga 1997. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

I.

Odluka o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 111/96), prestaje važiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030102-97/19
Zagreb, 6. studenoga 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.