Odluka o odlikovanju redom Ante Starčevića broj: 01-012-97-144/10

NN 120/1997 (10.11.1997.), Odluka o odlikovanju redom Ante Starčevića broj: 01-012-97-144/10

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 20/95), a na prijedlog ministra obrane i Državnog povjereništva za vojna odlikovanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM ANTE STRAČEVIĆA

Za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države

1. FILIP (Ivanov) ANDRIĆ

2. MIJO (Antin) ANIĆ

3. BRANKO (Ljubin) ANTUNOVIĆ

4. MIRKO (Franjin) BAKOVIĆ

5. IVAN (Matin) BENDER

6. FRANJO (Antin) BRATIĆ

7. BRANIMIR (Julijev) HUTERER

8. SLAVICA (Mijina) JOSIPOVIĆ

9. PERICA (Tadijin) JUKIĆ

10. KRUNOSLAV (Šimunov) KORDIĆ

11. IGNAC (Jozin) KOŠTROMAN

12. MARIOFIL (Stojanov) LJUBIĆ

13. IVO (Antin) LOZANČIĆ

14. JOZO (Matijin) LUČIĆ

15. PERO (Vidov) MARKOVIĆ

16. ANĐELKO (Stipanov) MIKULIĆ

17. VLADISLAV (Mijin) POGARČIĆ

18. JADRANKO (Milin) PRLIĆ

19. BOŽO (Radoslavov) RAJIĆ

20. MIJO (Lukin) TOKIĆ

21. NEVEN (Franjin) TOMIĆ

22. ANTO (Markov) VALENTA

23. IVAN (Tomin) VRANKIĆ

24. SREĆKO (Spasojev) VUČINA

25. VINKO (Ivanov) ZORIĆ

26. KREŠIMIR (Matin) ZUBAK

27. IVO (Matin) ŽIVKOVIĆ

Urbroj: 01-012-97-144/10
Zagreb, 30. srpnja 1997.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA HRVATSKE
Vrhovnik
dr. Franjo Tuđman, v. r.