Odluka o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca "BARANJA

NN 121/1997 (12.11.1997.), Odluka o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca "BARANJA

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavka 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavka 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. studenoga 1997. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA "BARANJA"

1. Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Slavonskom bankom d.d. iz Osijeka izdaje zlatni i srebreni kovani novac s motivima rijetkih ptica vodenih staništa, u parku prirode Kopačevski rit u Baranji, naglašavajući na taj način potrebu očuvanja rijetkih životinjskih i biljnih vrsta, te čovjekova okoliša.

2. Zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 1.500.000,00 kuna i u ukupnim količinama od 1000 komada u apoenu od 1000 kuna, te 1.000 komada u apoenu od 500 kuna.

3. Srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 350.000,00 kuna i u ukupnim količinama od 1.000 komada u apoenu od 200 kuna, te 1.000 komada u apoenu od 150 kuna.

4. Zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visoko sjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac od 1000 kuna imat će masu 7,00 grama i promjer 22 milimetra. Zlatni kovani novac od 500 kuna imat će masu 3,50 grama i promjer 18 milimetara.

5. Zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je skupine ptica crnih roda u staništu parka prirode Kopačevski rit, gnjezdarice nizinskih poplavnih šuma i rijetke vrste koja je brojčano ugrožena. U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst "CRNA RODA".

6. Zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: naličjem dominira prikaz fragmenta parka prirode Kopačevski rit u Baranji, naplavnog područja s neizmjernim bogatstvom različitih životnih zajednica i njihovih oblika, čije je uže područje zaštićeno kao poseban zoološki rezervat. U središnjem dijelu gornjeg polukruga grb je Republike Hrvatske. Ispod grba Republike Hrvatske ispisan je u tri retka tekst "REPUBLIKA" "HRVATSKA" "1000 KUNA". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je naziv izdanja i godina izdanja "BARANJA 1997.", ističući valovitošću slova i brojki središnji dio rezervata koji tvori vodena površina.

7. Zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je orla štekavca u močvarnom području parka prirode Kopačevski rit, najvećeg europskog orla, rijetke vrste koja je brojčano ugrožena. U gornjem polukrugu, na desnoj strani ispisan je tekst "ORAO ŠTEKAVAC".

8. Zlatni kovani novac od 500 kuna ima s naličja izgled istovjetan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. U trećem retku ispisan je tekst "500 KUNA".

9. Obod je zlatnoga kovanog novca od 1000 i 500 kuna gladak.

10. Srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visoko sjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim dijelovima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu 33,63 grama i promjer 40 milimetara. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će masu 24 grama i primjer od 37 milimetara.

11. Srebreni kovani novac od 200 kuna ima s lica izgled istovjetan opisu iz točke 5. ove Odluke.

12. Srebreni kovani novac od 200 kuna ima s naličja izgled istovjetan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. U trećem retku ispisan je tekst "200 KUNA".

13. Srebreni kovani novac od 150 kuna ima s lica izgled istovjetan opisu iz točke 7. ove Odluke.

14. Srebreni kovani novac od 150 kuna ima s naličja izgled istovjetan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev o brojčanoj oznaci nominalne. U trećem retku ispisan je tekst "150 KUNA".

15. Obod je srebrenoga kovanog novca od 200 i 150 kuna gladak.

16. Autor idejnog i likovnog rješenja akademski je kipar Damir Mataušić.

17. Zlatni i srebreni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

1) komplet zlatnoga kovanog novca od 1000 i 500 kuna i srebrenoga kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 2.405 kuna;

2) komplet zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna i srebrenoga kovanog novca od 200 kuna po cijeni od 1.560,00 kuna;

3) komplet zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i srebrenoga kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 845,00 kuna;

4) zlatni kovani novac od 1000 kuna po cijeni od 1.300,00 kuna;

5) zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650,00 kuna,

6) srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260,00 kuna;

7) srebreni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 195,00 kuna.

18. Zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 14. studenoga 1997. godine.

19. Zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će isključivo putem Slavonske banke d.d. iz Osijeka.

20. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O br. 405/97.
Zagreb, 5. studenog 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.