Odluka o o razrješenju Janka Vranyczany-Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

NN 123/1997 (19.11.1997.), Odluka o o razrješenju Janka Vranyczany-Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURG

JANKO VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik - šef Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu, razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-97-1829/1
Zagreb, 11. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.