Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 124/1997 (20.11.1997.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.

Broj: 081-97-1846/1
Zagreb, 13. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96), u članku 4. iza riječi: "Donji Lapac" dodaju se riječi: "Dubrovačko primorje, Dragalić", a iza riječi: "Vrlika" dodaju se riječi: "Župa dubrovačka".

Članak 2.

U članku 5. točki 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

" - Dubrovnik - naselja: Bosanka, Brsečine, Dubravica, Donje Obuljeno, Čajkovica, Čajkovići, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Komolac, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Prijevoj, Pobrežje, Rožat, Šumet, Trsteno, Zaton,".

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

" - Gornji Bogićevci - naselja: Dubovac, Gornji Bogićevci, Kosovac, Smrtić, Ratkovac, Trnava,".

Podstavak 13. mijenja se i glasi:

" - Mikleuš - naselja: Balinci, Četekovac, Čojlug,".

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-02/96-01/05
Zagreb, 7. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.