Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

NN 125/1997 (21.11.1997.), Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 52. stavka 6. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93 i 90/96) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj diplome o majstorskom zvanju.

Članak 2.

Sadržaj i oblik diplome o majstorskom zvanju (u daljnjem tekstu: diploma) propisan je obrascem i tiskan uz ovaj Pravilnik, te čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Diploma iz članka 1. ovog Pravilnika tiskana je na specijalnom kartonu veličine 50x35 cm. Osnovni tekst tiskan je u crnoj boji, a riječ Diploma i pleter u žuto-zlatnom tisku (imitacija zlata) su šatirani crvenom bojom.

Diploma je obrubljena starohrvatskim pleterom. U gornjem dijelu u sredini pletera otisnut je grb Republike Hrvatske čiji oblik je određen člankom 7., 8., i 9. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 55/90). Ispod grba piše "Diploma". U donjem dijelu na sredini otisnut je zaštitni znak Hrvatske obrtničke komore i suhi žig, čiji oblik i sadržaj je određen člankom 6. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine" br. 56/94 i 2/95). Uz donji rub su otisnute oznake i rubrike za nadnevak i potpise tajnika i predsjednika Hrvatske obrtničke komore.

Članak 4.

Diploma je tiskana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 5.

Diploma o majstorskom zvanju utvrđena ovim Pravilnikom izdaje se osobama koje su položile majstorski ispit u postupku i na način utvrđen u člancima 50., 51., 52., 53. i 87. Zakona o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93 i 90/96).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/97-01/1257
Urbroj: 526-01-97-01
Zagreb, 12. studenog 1997.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.