Pravilnik o dopuni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata

NN 125/1997 (21.11.1997.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Temeljem članka 34. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93) u svezi s člankom 67. stavak 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" br. 59/96-pročišćeni tekst), ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH STUDENATA

Članak 1.

Članak 1. Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata ("Narodne novine" br. 16/96), dopunjuje se točkom 10. koja glasi:

"10. Studentski centar, Karlovac."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/96-02/001
Urbroj: 533-01-97-2
Zagreb, 13. studenog 1997.

Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.