Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika

NN 130/1997 (3.12.1997.), Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 11. stavak 2. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" broj 15/89 i 69/91), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 18. studenog 1997. donosi

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA SUDA ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI I DVA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

1. Za predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori bira se mr. sc. Hrvoje Momčinović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske

2. Za zamjenika predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori biraju se:

2.1. Mr. sc. Josip Kos, odvjetnik u Zagrebu, Babonićeva 54a

2.2. Branka Stilinović-Petrović, viša sudska savjetnica Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

3. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika ("Narodne novine", broj 88/93 od 1. 10. 1993.).

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-318/2-1997
Zagreb, 18. studenog 1997.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.