Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 131/1997 (5.12.1997.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine" br. 38/94, 82/94, 50/95, 62/95, 79/95, 86/95, 32/96, 35/97 i 56/97) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 19. u DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Metkoviću u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Metković broja "1" zamjenjuje se brojkom "2", dok se u istoj koloni briše mjesto "Opuzen" kao i brojka "1" u njegovoj ravnini.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/6
Urbroj: 514-05-04-97-15
Zagreb, 3. prosinca 1997.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.