Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997.

NN 134/1997 (12.12.1997.), Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997.

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. prosinca 1997. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKOG KOMPLETA PRIGODNOGA OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1997."

1. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna, s oznakom godine kovanja "1997.".

2. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 2.000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna uložen u numizmatičke komplete izrađen je u kakvoći otkova visoki kovnički sjaj, te zavaren u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 ¤ 111 mm.

4. U numizmatički komplet iz točke 3. ove Odluke uložena su tri različita primjerka prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna, čija su osnovna obilježja identična opisima iskazanim u slijedećim Odlukama:

1) Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "HRVATSKO PODUNAVLJE" ("Narodne novine" br. 49/97.);

2) Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA" ("Narodne novine" br. 58/97.);

3) Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA" ("Narodne novine" br. 103/97.).

5. Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997." prodavat će se po cijeni od 100,00 kuna.

6. Narodna banka Hrvatske prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 410/97.
Zagreb, 3. prosinca 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.