Odluka o prestanku primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama

NN 139/1997 (23.12.1997.), Odluka o prestanku primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavaka 2. i 3. Zakona o Hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", broj 53/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinc 1997. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU PRIMJENE ODREDABA STAVKA 1. ČLANKA 32. ZAKONA O HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA

I.

Utvrđuje se da su stečeni uvjeti za prestanak primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", broj 53/94), slijedom čega će se s danom 31. prosinca 1998. godine, prestati postupati prema propisima stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/93-01/04

Urbroj: 5030116-97-1

Zagreb, 18. prosinca 1997.

Predsjednik:

mr. Zlatko Mateša, v.r.