Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

NN 4/1998 (13.1.1998.), Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

Nakon izvršenog uvida u izvorni tekst Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću koji je objavljen u Narodnim novinama broj 133 od 10. prosinca 1997. godine, utvrđena je pogreška u prijepisu te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJEM VRTIĆU

U članku 32. ispred stavka 1. treba stajati stavak koji glasi:

"Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u vrtiću prije stupanja na snagu ovog pravilnika, nisu obvezni polagati stručni ispit".

Klasa: 601-01/97-01/302
Urbroj: 532/1-98-2
Zagreb, 8. siječnja 1998.

Ministar
Ljilja Vokić, prof.,
v. r.