Odluka o ustanovljenju posebne spomen medalje u prigodi posvemašnjeg vraćanja pod državni suverenitet, odnosno u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske područja Hrvatskog Podunavlja koje je bilo pod

NN 5/1998 (16.1.1998.), Odluka o ustanovljenju posebne spomen medalje u prigodi posvemašnjeg vraćanja pod državni suverenitet, odnosno u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske područja Hrvatskog Podunavlja koje je bilo pod

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 93. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 23/95 i 33/95), donosim

ODLUKU

O USTANOVLJENJU POSEBNE SPOMEN MEDALJE U PRIGODI POSVEMAŠNJEG VRAĆANJA POD DRŽAVNI SUVERENITET, ODNOSNO U USTAVNO PRAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE PODRUČJA HRVATSKOG PODUNAVLJA KOJE JE BILO POD PRIVREMENOM UPRAVOM UNTAES-a

I.

Ovom Odlukom ustanovljuje se Spomen medalja "Vukovar".

II.

Spomen medalja "Vukovar" dodjeljuje se:

1. fizičkim osobama za djelatno sudjelovanje u obrani Istočne Slavonije, Zapadnog Srijema i Baranje.

2. onima koji su djelatno i svrhovito doprinijeli mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja u ustavno pravni poredak države Hrvatske.

III.

Spomen medalju "Vukovar" dodjeljuje Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, na prijedlog Povjerenstva za odlikovanja i priznanja.

IV.

Izgled i oblik Spomen medalje "Vukovar" određuje posebnom odlukom Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske.

Medalja ima svoju zamjenicu koja se nosi na lijevoj strani grudi.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-04-98-2/1-A2
Zagreb, 14. siječnja 1998.

Predsjednik Republike
i Vrhovni zapovjednik
oružanih snaga Hrvatske
Vrhovnik
dr. Franjo Tuđman, v. r.