Ispravak Zakona o knjižnicama

NN 5/1998 (16.1.1998.), Ispravak Zakona o knjižnicama

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o knjižnicama objavljenom u "Narodnim novinama" broj 105 od 9. listopada 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O KNJIŽNICAMA

U članku 6. stavku 1. alineji drugoj, umjesto riječi: "mjere" treba stajati riječ: "mjera".

U nazivu VII. poglavlja umjesto riječi: "KNJIŽNIČKO" treba stajati riječ: "KNJIŽNIČNO".

U članku 32. stavku 1. umjesto riječi: "knjižničko" treba stajati riječ: "knjižnično", a u stavku 2. alineji prvoj umjesto riječi: "knijžničarstva" treba stajati riječ: "knjižničarstva".

U članku 34. stavku 1. iza riječi: "samostalnima i" treba stajati riječ: "u".

U članku 37. stavku 1. umjesto riječi: "osam" treba stajati riječ: "devet", a u stavku 2. umjesto riječi: "naknadnik" treba stajati riječ: "nakladnik".

Klasa: 612-04/96-01/02
Zagreb, 12. siječnja 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
Berislav Živković, v. r.