Ispravak Zakona o pučkim otvorenim učilištima

NN 5/1998 (16.1.1998.), Ispravak Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o pučkim otvorenim učilištima objavljenom u "Narodnim novinama" broj 54 od 27. svibnja 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA

U članku 4. stavku 3. umjesto riječi: "k.č. br. 1966/2" trebaju stajati riječi: "k.č. br. 966/2".

Klasa: 602-04/96-01/08
Zagreb, 12. siječnja 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
Berislav Živković, v. r.