Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

NN 7/1998 (23.1.1998.), Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine", broj 34/95 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. siječnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 97/96), u članku 4. stavku 1. točki 4. naziv graničnog prijelaza: "Kneževo" mijenja se i glasi: "Duboševica".

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točki 5. naziv graničnog prijelaza: "Rupe" mijenja se i glasi: "Rupa".

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točki 2. naziv graničnog prijelaza "Bubnjarci" mijenja se i glasi: "Kamanje".

U točki 4. naziv graničnog prijelaza: "Hum na Sutli" mijenja se i glasi: "Đurmanec".

Članak 4.

U članku 10. točki 17. naziv graničnog prijelaza: "Donji Čemehovec" mijenja se i glasi: "Gornji Čemehovec".

Članak 5.

U članku 19. točki 11. naziv graničnog prijelaza: "Darević Selo" mijenja se i glasi: "Carević selo".

U točki 26. naziv graničnog prijelaza: "Bili Brog" mijenja se i glasi: "Bili Brig".

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 212-02/94-01/02
Urbroj: 5030107-98-1
Zagreb, 22. siječnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.