Pravilnik o kakvoći stočne hrane

NN 26/1998 (25.2.1998.), Pravilnik o kakvoći stočne hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o stočarstvu ("Narodne novine" broj 70/97, uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i članka 24. stavak 4. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", broj 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI STOČNE HRANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima u pogledu kakvoće moraju udovoljavati krmiva i industrijski proizvedene krmne smjese (u daljnjem tekstu: krmne smjese), temeljni uvjeti za osiguravanje i očuvanje kakvoće te način njihova deklariranja i sadržaj deklaracije.

Članak 2.

Uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prodaji krmiva i krmnih smjesa (u daljnjem tekstu: proizvodi).

Trgovina u smislu ovog Pravilnika je prodaja kao i držanje na zalihi radi prodaje.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na proizvode iz uvoza, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 3.

Kakvoća u smislu ovog Pravilnika je skupno svojstvo proizvoda uvjetovano osnovnim sastavom, pridodanim tvarima, tehnološkim postupcima, ambalažom, uvjetima prijevoza, čuvanja i skladištenja.

II. KRMIVA

Članak 4.

Krmiva su prema ovom Pravilniku proizvodi biljnoga, životinjskoga i mineralnoga podrijetla koji služe za hranidbu životinja, a nisu štetni za njihovo zdravlje niti za zdravlje ljudi koji u svojoj prehrani koriste prehrambene proizvode životinjskog podrijetla.

 Prema ovom Pravilniku krmiva mogu biti:

 1. zrnasta krmiva,

 2. proizvodi i nusproizvodi mlinarstva,

 3. nusproizvodi industrije škroba,

 4. nusproizvodi industrije alkohola i drugih fermentacijskih industrija,

 5. proizvodi i nusproizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline,

 6. proizvodi i nusproizvodi industrije ulja,

 7. sušeni biljni proizvodi,

 8. ostali biljni proizvodi,

 9. krmiva životinjskog podrijetla,

10. krmiva s dodatkom nebjelančevinastih dušičnih spojeva,

11. mineralna krmiva.

2.1. Zrnasta krmiva

Članak 5.

Zrnasta su krmiva prema ovom Pravilniku žitarice, zrna mahunarki i zrna uljarica koje služe za hranidbu životinja.

Članak 6.

Žitarice za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

1) izgled i boja moraju biti svojstveni vrsti i podvrsti pojedinih poljoprivrednih kultura,

2) zrno mora biti zdravo, zrelo, njemu svojstvenog izgleda, mirisa i okusa, bez znakova plijesni, nezaraženo žitnim bolestima i štetočinama, te ne smije sadržavati štetne tvari u količinama većim od dopuštenih,

3) ne smiju sadržavati više od 3% stranih primjesa, i to: do 1% anorganskih tvari koje nisu štetne za zdravlje životinja i do 2% drugih organskih tvari (dijelova stabljike, lišća, zrna drugih biljaka itd.), od toga može biti do 0,4% kukolja i do 0,1% zrna korova štetnih po zdravlje životinja (Lolium temulentum, Lolium remotum, Datura stramonium) i snijeti,

4) ne smiju sadržavati više od 3% potamnjelih obojenih zrna ili klica, od toga 0,3% s vidljivom plijesni,

5) ne smiju sadržavati više od 4% zrna oštećenih skladišnim štetočinama i ne smiju sadržavati žive kukce,

6) ne smiju sadržavati više od 5% slomljenih, nerazvijenih, šturih i proklijalih zrna, od toga do 0,2% nagorjelih zrna,

7) ne smiju imati strani okus i miris, i to posebno: na skladišne štetočine, na plijesan, na sjemenke žitnih korova, na snijeti zbog lošeg skladištenja ili neodgovarajućeg prijevoza, na strane tvari, na sredstva za zaštitu bilja i uništavanje skladišnih štetočina.

Udio primjesa zrna drugih žitarica ne smije biti veći od 5%.

Članak 7.

Pojedine vrste žitarica moraju glede hektolitarske mase i vlage udovoljati ovim dodatnim uvjetima:

Red.
br

Vrsta žitarica

Opis žitarice

Hektolitarska
masa najmanje
Vlaga
najviše %

1

2

3

4

5

1.

Kukuruz Zrna sorta kukuruza (Zea mays) 650 kg/m3 do 14

2.

Pšenica Zrna sorta pšenice (Triticum vulgare, Triticum durum,
Triticum turgidum)
680 kg/m3 do 14

3.

Tritikala Zrna sorta Triticale 680 kg/m3 do 14

4.

Raž Zrna sorta raži (Secale cereale) 600 kg/m3 do 14

5.

Ječam Zrna sorta ječma (Hordeum sativum) 600 kg/m3 do 14

6.

Zob Zrna sorta zobi (Avena sativa) 500 kg/m3 do 14

7.

Sirak Zrna sorta sirka (Andropogon sorghum californicium)
s najviše 1% tanina
600 kg/m3 do 14

8.

Riža Cijela i lomljena zrna oljuštene riže (Oriza sativa)
s najmanje 93% oljuštenih zrna
350 kg/m3 do 14

9.

Proso Zrno prosa (Panicum miliaceum) 650 kg/m3 do 14

10.

Lomljena zrna žitarica Sporedni proizvodi pri kombajniranju, vršidbi i pripremi žitarica

-

do 14

11.

Prekrupa žitarica Zdrobljena i usitnjena zrna žitarica s najmanje 53% škroba

-

do 14

Članak 8.

Kukuruz za hranidbu životinja s obzirom na ostala obilježja razvrstava se na sljedeće razrede:

Razred

Ostala obilježja kukuruza za hranidbu životinja

I

II

III

IV

V

A) Primjese stranog podrijetla,

              

- primjese neorganskoga podrijetla

-

0,50

1

1

2

- štetne primjese (sjeme otrovnih biljaka i snijeti)

-

0,50

1

1

1

- nečistoće organskoga podrijetla

1

1

1

2

3

B) oštećena zrna, %

              

- lomljena zrna

2

3

4

8

11

- oštećena zrna (pokvarena, pljesniva, nagrižena i sl.)

1

1,50

2

2,50

3

- zrna oštećena sušenjem

0

0,50

1

1,50

2

Ukupan sadržaj primjesa stranoga podrijetla i oštećenih zrna, %

4

7

10

16

22

Lom zrna kukuruza za hranidbu životinja prema ovom Pravilniku su lomljena zrna koja prolaze kroz sito otvora 5 mm.

Članak 9.

Kukuruzni klip za hranidbu životinja mora udovoljavati ovim uvjetima:

1) zrno u klipu mora biti zdravo, bez vidljivih znakova plijesni,

2) ne smije sadržavati više od 14% vlage,

3) odnos zrna i oklaska mora biti najmanje 72:28.

Članak 10.

Zrna mahunarki za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

1. moraju imati boju svojstvenu vrsti, sorti i podvrsti,

2. ne smiju sadržavati više od 13% vlage,

3. među zrnima ne smije biti više od 5% stranih primjesa, od toga:

- anorganskih tvari (zemlja, pijesak, prašina i dr.) najviše 1%

- štetnih primjesa (sjeme otrovnih i štetnih biljaka) najviše 0,5%

- drugih primjesa (organske tvari, sjeme divljih biljaka i dr.) najviše 3,5%,

4. ne smiju sadržavati više od 8% oštećenih, nerazvijenih, šturih i proklijalih zrna,

5. ne smiju sadržavati sjeme viline kosice.

Udio primjesa zrna drugih mahunarki ne smije biti veći od 10%.

Članak 11.

Zrna mahunarki za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br.

  Vrsta
    mahunarki   

            Opis             

Sirove
bjelančevine
najmanje %

Sirova
mast
najmanje %

    Vlaga   
    do %

  Sirova
    vlaknina   
  do %

    Pepeo   
   do %

 Aktivnost
ureaze
   N/g/min    do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

  Grašak Sve vrste jestivoga i
krmnoga graška(Pisum  sativum i Pisum arvense)                 

23

1,50

12

7

3,50

-

2.

  Bob Uzgojene sorte boba
(Vicia faba)

23

-

12

-

-

-

3.

  Grahorica Zrno uzgojenih sorti
grahorice (Vicia sativa, Vicia panonica, Vicia villosa)

-

-

11

-

-

-

4.

  Soja Toplinski obrađeno zrno soje (Glycine hispida)

32

17

12

5

6

0,50

5.

  Guar Toplinski obrađeno zrno guara (Cyamopsis psoraloides)

40

5

12

15

-

-

6.

  Lupina slatka Zrna uzgojenih vrsta i
sorta lupine (Lupinus luteus, Lupinus angustifolius, Lupinus albus)

37

10

12

11

3,50

-

7.

  Grah Zrna graha (Phaseolus
vulgaris)

28,50

1,50

12

7

3,50

-

8.

  Leća (Lens esculenta)

21

2

12

5

3,50

-

9.

  Slanutak (Cicer arietinum)

18

4

14

5

3,50

-

2.2. Proizvodi i nusproizvodi mlinarstva

Članak 12.

Proizvodi i nusproizvodi mlinarstva za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br.

Vrsta
proizvoda
i nusproizvoda

         Opis proizvoda           

Sirove
bjelan-
čevine
najmanje
%

Sirova
mast
do %
Vlaga
do %
Škrob
najmanje
%
Sirova
vlaknina
Pepeo
do %
Pepeo
netopiv
u HCl
do %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Pšenično krmno
brašno
Proizvod dobiven mljevenjem pšenice; boje svijetlosmeđe do crvenkastožute; bez gorčine, užeglosti i nakiselosti; krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 2 mm

14

-

13

30

6

4

0,25

2.

Pšenične posije Proizvod dobiven mljevenjem posije pšenice, a nakon odvajanja brašna i krupice. Sastoji se pretežno od omotača zrna i dijelova endosperma i boje je slične boji pšeničnoga zrna - svijetlosmeđe; bez gorčine, krupnoće takve da 90% prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm. Udio anorganskih primjesa do 0,5%, a organskih do 0,4%

14

-

13

-

11

6

0,25

3.

Pšenične klice Proizvod dobiven izdvajanjem klica iz očišćene pšenice pri proizvodnji brašna. Sastoji se pretežno od klica te nešto brašna i posija; svijetložute je boje, a mirisa sličnoga mirisu pšenice

25

7

10

-

3,50

5

0,25

4.

Kukuruzno
krmno brašno
Proizvod dobiven mljevenjem zrna kukuruza; svijetložute je boje, miri- sa sličnoga kukuruznoj prekrupi, bez gorčine i užeglosti

-

-

13

58

6

5

0,25

5.

Kukuruzne
posije
Proizvod dobiven pri proizvodnji kukuruznoga brašna, odnosno kukuruzne krupice, a sastoji se od omotača kukuruznoga zrna

9

-

13

-

10,50

2,50

0,25

6.

Kukuruzne
klice
Proizvod dobiven izdvajanjem klica iz kukuruznog zrna, a sastoji se pretežno od klica i dijelova omotača zrna i endosperma

12

12

12

-

8

4

0,25

7.

Raženo
krmno brašno
Proizvod dobiven mljevenjem raži;sivosmeđe je boje, krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 2 mm

-

-

13

30

5

5

0,25

8.

Ražene posije Proizvod dobiven mljevenjem raži, a nakon odvajanja brašna i krupice. Sastoji se pretežno od omotača zrna i dijelova endosperma; boje je sivosmeđe do zelenkaste

12

-

13

-

11

6

0,25

9.

Rižine posije Proizvod dobiven ljuštenjem i poliranjem riže, a sastoji se od omotača zrna i dijelova endosperma. Boje, okusa i mirisa svojstvenih neoljuštenom zrnu riže

10

-

13

-

10

9

1,70

10.

Nemasne
rižine posije
Proizvod dobiven od rižina zrna kao pod točkom 9, ali je iz njega izdvojena sirova mast

13

3

12

-

13

12

1,70

Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka ne smiju sadržavati plijesan, snijeti i sjeme korova.

2.3. Nusproizvodi industrije škroba

Članak 13.

Nusproizvodi industrije škroba za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br.
Vrsta
proizvoda i
nusproizvoda
Opis proizvoda Sirove
bjelan-
čevine
najmanje
%
Sirova
mast do
%
Vlaga
do %
Sirova
vlaknina
do %
Pepeo
do %
Pepeo
netopiv
u HCl
do %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Kukuruzni gluten Proizvod dobiven pri proizvodnji
kukuruznoga škroba; sastoji se pretežno od kukuruznoga glutena i škroba; boje je svijetložute, mirisa svojstvenoga prekrupi, a okusa umjereno kiselog

60

-

13

3

3

0,50

2.

Kukuruzni gluten Proizvod dobiven pri proizvodnji kukuruznoga škroba; sastoji se pretežno od kukuruznoga glutena, škroba i omotača zrna; boje je svijetložute, mirisa svojstvenoga prekrupi, a okusa umjereno kiselog

40

-

13

3,50

3

0,50

3.

Kukuruzno glutensko brašno Proizvod dobiven pri proizvodnji kukuruznoga škroba; sastoji se pretežno od kukuruznoga glutena, škroba i omotača zrna, uz veću količinu sitnih posija; boje je svijetložute, mirisa svojstvenoga prekrupi, okusa umjereno kiselog

20

-

13

10

6

-

4.

Kukuruzna drožđina Proizvod dobiven pri proizvodnji
kukuruznoga škroba miješanjem glutena, krupnih i sitnih posija, sačme ili pogače kukuruznih klica i iscjetka od vlaženja

17

-

13

15

6

-

5.

Kukuruzna drožđina s kukuruznim iscjetkom Proizvod dobiven pri proizvodnji kukuruznoga škroba miješanjem kukuruznih posija, kukuruznog iscjetka i pogače kukuruznih klica; boje je svijetlosmeđe, mirisa svojstvenoga kukuruznom iscjetku, okusa slabo kiselog

14

-

13

15

6

-

6.

Pšenični gluten Proizvod dobiven pri proizvodnji pšeničnoga škroba; sastoji se pretežno od pšeničnoga glutena s manjim količinama omotača zrna škroba; boje je smeđe, mirisa svojstvenoga pšeničnoj prekrupi

60

2

12

3

2

0,50

7.

Pšenično glutensko brašno Proizvod kao pod točkom 6, ali s više škroba organoleptičkih svojstava kao pod točkom 6.

15

-

13

-

-

-

2.4. Proizvodi i nusproizvodi industrije alkohola i vrenja

Članak 14.

Nusproizvodi industrije alkoholnog vrenja za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br.

Vrsta
proizvoda i
nusproizvoda

     Opis proizvoda     

Sirove
bjelan-
čevine
najmanje
%

Sirova
mast do
%

Vlaga
do %
Sirova
vlaknina
do %
Pepeo
do %
Pepeo
netopiv
u HCl
do %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Osušeni krmni
kvasac (Torula)
Proizvod dobiven razmnožavanjem
kvaščevih gljivica (Torula species) na različitim podlogama; boje je svijetložute do svijetlosive; mirisa svojstvenoga kvascu

44

-

10

2

9

1,10

2.

Osušeni krmni kvasac (Saccharomyces) Proizvod dobiven razmnožavanjem kvaščevih gljivica (Saccharomyces) na različitim podlogama; boje je svijetložute do svijetlosive; mirisa svojstvenoga kvascu

48

-

10

2

9

1

3.

Osušeni krmni kvasac (Saccharomyces)
II. kakvoće
Proizvod dobiven razmnožavanjem kvaščevih gljivica (Saccharomyces) u procesu neprekidnoga alkoholnog vrenja; boje je svijetložuto do tamnosive; mirisa svojstvenoga kvascu

40

-

10

2

9

1

4.

Osušeni pivski kvasac (Saccharomyces) Proizvod dobiven pri proizvodnji piva procjeđivanjem nakon vrenja; sastoji se od gljivica pivskoga kvasca (Saccharomyces species), ostataka podloge i proizvoda vrenja; boje je sive do smeđesive

44

-

11

1

10

-

5.

Osušeni pivski trop Proizvod dobiven kao ostatak pri proizvodnji piva; sastoji se od ječmenoga slada i zrna žitarica; boje je svijetlosmeđe do tamnosmeđe; mirisa na žitarice koje su bile upotrijebljene za proizvodnju piva

20

-

12

20

6

-

6.

Ječmene sladne klice Proizvod dobiven izdvajanjem klica iz slada pri proizvodnji piva; boje je svijetlosmeđe do tamnosmeđe, bez mirisa na trulež

20

-

12

19

6

-

7.

Osušeni trop Proizvod dobiven sušenjem ostatka pri proizvodnji alkohola od sirovina bogatih škrobom (žitarice, krumpir i dr.); boje, mirisa i okusa svojstvena sirovini od koje je dobiven trop; stranih primjesa do 2%

-

-

12

-

-

-

8.

Upareni melasni
trop (vinasa)
Proizvod dobiven uparavanjem
ostataka pri proizvodnji alkohola i pekarskoga kvasca od melase ( u pepelu 8% kalija )

15

-

35

-

32

-

Deklaracija za osušeni krmni kvasac iz točke 1., 2. i 3. tablice iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i podatke o sirovini od koje je kvasac proizveden.

2.5. Proizvodi i nusproizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline

Članak 15.

Proizvodi i nusproizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br.

Vrsta proizvoda
i nusproizvoda

Opis proizvoda i nusproizvoda

Vlaga
do %

Saharoza
najmanje
%

Pepeo
%

Pepela
netopivog
u HCl do %

Kiselost
pH

1.

Suhi rezanci šećerne repe Osušeni izluženi rezanci šećerne repe;bez mirisa na kiseline, na plijesan i raspadanje

12

-

7

2,50

-

2.

Suhi rezanci šećerne
repe melasirani
Osušeni rezanci šećerne repe s
dodatkom melase; mirisa i okusa melase

14

14

8

2,50

-

3.

Lug L-sorboze Upareni ostatak u proizvodnji C-vitamina iz kristalne D-glukoze koja se dobiva enzimatskom hidrolizom škroba; boje je tamnosmeđe, ugodna mirisa

14

53

-

-

4-4,80

2.6. Proizvodi i nusproizvodi industrije ulja

Članak 16.

Proizvodi i nusproizvodi industrije ulja za hranidbu životinja jesu: pogače, sačme i ljuske.

Pogače iz stavka 1. ovoga članka jesu proizvodi dobiveni tiještenjem (hidrauličkim ili mehaničkim postupkom) tehnički pripremljenoga (oljuštenoga, mljevenoga, zagrijavanoga i sl.) sjemena, klica ili jezgara u proizvodnji ulja.

Sačme iz stavka 1. ovoga članka jesu prizvodi dobiveni ekstrakcijom tehnički pripremljenoga (oljuštenoga, mljevenoga, zagrijavanoga i tiještenoga) sjemena, klica ili jezgara u proizvodnji ulja.

Ljuske iz stavka 1. ovoga članka jesu vlaknasti omotači zrna uljarica s manjim udjelom ulja i sirovih bjelančevina, a upotrebljavaju se kao balast pri izradbi krmnih smjesa.

Članak 17.

Sačme i pogače za hranidbu životinja iz članka 16. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati ovim općim uvjetima:

1) miris im je svojstven sirovini od koje se proizvode, nemaju miris truleži ili otapala kojim je obavljana ekstrakcija i nisu užegle,

2) ne sadrže više od 1% stranih primjesa, a ako su od oljuštena orašca udio stranih primjesa može biti do 2%,

3) ne sadrže štetne tvari u količinama većim od dopuštenih.

Članak 18.

Sačme i pogače za hranidbu životinja iz članka 16. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati ovim i posebnim uvjetima:

Red.
br.

Vrsta
proizvoda i
nusproizvoda

Opis proizvoda i  
nusproizvoda

Sirove
bjelan-
čevine
najmanje
%

Vlaga
do
%

Sirova
vlaknina 
do %

Sirova
mast
do %

Pepeo
do %

Djelo-
vanje
ureaze
mg
Ng/min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pogača od soje Proizvod dobiven tiještenjem sjemena soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; od ukupne količine sirovih bjelančevina najmanje 15% mora biti topljivo u vodi

40

12

8

5

6

0,50

2.

Sačma od oljuštena zrna soje E-kakvoće Proizvod dobiven ekstrakcijom oljuštena i zagrijana zrna soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe

48

12

5

2

6

0,50

3.

Sačma od djelomično oljuštena zrna soje I kakvoće Proizvod dobiven ekstrakcijom
toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida ); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; od ukupne količine 15% sirovih bjelančevina mora biti topljivo u vodi

44

12

7

2

7

0,50

4.

Sačma od neoljuštena zrna soje II kakvoće Proizvod dobiven ekstrakcijom
toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida)

40

12

9

2

8

0,50

5.

Sojine bjelančevine Proizvod dobiven izdvajanjem sirovih bjelančevina iz sojina zrna; lizina mora imati najmanje 5%

85

10

-

-

-

-

6.

Sojine bjelančevine-koncentrat Proizvod dobiven iz sojina zrna; lizina mora imati najmanje 3,7%

63

10

-

-

-

-

7.

Pogača od oljuštena suncokreta Proizvod dobiven tiještenjem oljuštena sjemena suncokreta (Heliantus annus); boje je sive do sivosmeđe

38

12

16

5

8

-

8.

Pogača od djelomično oljuštena suncokreta Proizvod dobiven tiještenjem djelomično oljuštena sjemena suncokreta (Helianthus annuus); boje je sive do sivosmeđe

27

12

27

7

6

-

9.

Pogača od neoljuštena suncokreta Proizvod dobiven tiještenjem neoljuštena sjemena suncokreta (Helianthus annuus); boje je sive do smeđe

-

12

30

-

-

-

10.

Sačma od oljuštena sjemena suncokreta Proizvod dobiven ekstrakcijom od najviše moguće oljuštena sjemena sun- cokreta; boje je smeđe do sivosmeđe

44

12

10

4

8

-

11.

Sačma od djelomično oljuštena sjemena suncokreta Proizvod dobiven ekstrakcijom djelomično oljuštena sjemena suncokreta (Helianthus annuus)

33

12

18

2

8

-

12.

Sačma od neoljuštena suncokreta Proizvod dobiven ekstrakcijom neoljuštena suncokretova sjemena (Helianthus annuus)

24

12

25

4

8

-

13.

Pogača od uljane repice Proizvod dobiven tiještenjem sjemena uljane repice (Brassica napus oleifera, Brassica napus L.var. glauca) i ogrštice (Brassica rapa oleifera); boje je zelenožute; botanička čistoća najmanje 94%

27

12

12

7

8

-

14.

Sačma od uljane repice Proizvod dobiven ekstrakcijom uljane repice sa smanjenim udjelom glukozi- nolata do 30 milimol/kg; botanička čistoća najmanje 94%

34

12

12

2

9

-

15.

Pogača od bundevina sjemena Proizvod dobiven tiještenjem oljuštena bundevina sjemena (Cucurbita maxima, Cucurbita melanosperma, Cucurbita moshata i dr.)

49

12

7

5

8

-

16.

Sačma od bundevina sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom oljuštena i djelomično oljuštena bundevina sjemena

45

12

14

4

9

-

17.

Pogača od oljuštena orašca Proizvod dobiven tiještenjem oljuštena sjemena orašca (Arachis hypogea)

45

12

8

5

5

-

18.

Pogača od djelomično oljuštena orašca Proizvod dobiven tiještenjem djelomično oljuštena sjemena orašca

37

12

16

5

-

-

19.

Sačma od oljuštena orašca Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz oljuštena sjemena orašca

48

12

8

2

-

-

20.

Sačma od djelomično oljuštena orašca Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz djelomično oljuštena sjemena orašca

40

12

16

2

5

-

21.

Sačma od neoljuštena orašca Proizvod dobiven ekstrakcijom iz neoljuštena sjemena orašca

-

12

30

2

-

-

22.

Pogača od pamukova sjemena Proizvod dobiven tiještenjem jezgri pamukova sjemena (Gossypium hirsutum i Gossypium vitifoliuum); boje je žute do zelenkastosmeđe; udio gosipola do 1200 mg/kg

40

12

13

5

6

-

23.

Pogača od djelomično oljuštena pamukova sjemena Proizvod dobiven tiještenjem djelomično oljuštena pamukova sjemena

32

12

22

5

-

-

24.

Pogača od neoljuštena pamukova sjemena Proizvod dobiven tiještenjem neoljuštena pamukova sjemena

-

12

28

-

-

-

25.

Sačma od oljuštena pamukova sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz oljuštena pamukova sjemena, udio gosipola do 1200 mg/kg

43

12

13,50

4

8

-

26.

Sačma od djelomično oljuštena pamukova sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz djelomično oljuštena pamukova sjemena; udio gosipola do 1200 mg/kg

34

12

23

4

-

-

27.

Sačma od neoljuštena pamukova sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz neoljuštena pamukova sjemena; udio gosipola do 1200 mg/kg

-

12

30

4

-

-

28.

Pogača od lanenog sjemena Proizvod dobiven tiještenjem lanenog sjemena (Linum usitatissimum); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; botaničke čistoće 93%

31

12

9

5

7

-

29.

Sačma od lanenog sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom lanenog sjemena; boje je svijetložute do svijetlosmeđe; udio stranih primjesa najviše 7%; botaničke čistoće 93%

33

12

9

2

6

-

30.

Pogača od kukuruznih klica iz mokrog postupka Proizvod dobiven tiještenjem kukuruznih klica (Zea mays) mokrim postup- p kom pri proizvodnji škroba; sadrži djeliće endosperma i ljuske; boje je žutosmeđe

18

12

8

4

3

-

31.

Pogače od kukuruznih klica iz suhog postupka Proizvod dobiven tiještenjem isklicanih kukuruznih klica suhim postupkom uz prisutnost ostatka endosperma ljuske; boje je žutosmeđe; sadrži 35% škroba

10

12

7

4

8

-

32.

Sačma od kukuruznih klica iz mokrog postupka Proizvod dobiven ekstrakcijom kukuruznih klica mokrim postupkom; boje je žutosmeđe

19

12

9

-

3

-

33.

Sačma od kukuruznih klica iz suhog postupka Proizvod dobiven ekstrakcijom kukuruznih klica suhim postupkom sadrži 35% škroba

11

12

8

-

4

-

34.

Pogača od makova sjemena Proizvod dobiven tiještenjem makova sjemena (Papaver rhoeas); boje je sive do smeđe

35

12

15

5

11

-

35.

Sačma od makova sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom makova sjemena (Papaver rhoeas)

38

12

16,50

4

12,50

-

36.

Pogača od sezamova sjemena Proizvod dobiven tiještenjem sezamova sjemena (Seasamum imadicum); boje je svijetložute

38

12

6,50

5

11

-

37.

Sačma od sezamova sjemena Proizvod dobiven ekstrakcijom sezamova sjemena; boje je svijetložute

40

12

-

4

11

-

38.

Pogača od palminih koštica Proizvod dobiven tiještenjem jezgre koštica uljanih palmi (Elacis species); boje je svijetlosive do tamnosive

15

12

24

4

4

-

39.

Sačma od palminih koštica Proizvod dobiven ekstrakcijom jezgri koštica uljanih palmi (Elacis species); boje je svijetlosive do tamnosive

16

12

-

4

-

-

40.

Pogača od kokosa Proizvod dobiven tiještenjem sušenog endosperma sjemena kokosove palme (Cocus nucifera); boje je svjetlosmeđe

19

12

15

5

7

-

41.

Sačma od kokosa Proizvod dobiven ekstrakcijom sušenog endosperma sjemena koko- sove palme; boje je svijetlosmeđe

21

12

14

4

7

42.

Sačma od pšeničnih klica Proizvod dobiven ekstrakcijom pšeničnih klica

25

12

-

-

6

-

Članak 19.

Deklaracija za ljuske iz članka 16. ovoga Pravilnika mora imati i podatak o udjelu vlage koji ne smije premašiti 12%.

2.7. Sušeni biljni proizvodi

Članak 20.

Sušeni biljni proizvodi jesu biljke i njihovi dijelovi osušeni do stupnja na kojem se mogu držati bez kvarenja.

Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br

Vrsta
biljnih
   proizvoda         

   Opis

Sirove
bjelan-
čevine
najmanje
%

Vlaga
do %   

Sirova
vlaknina
do %

Pepeo
do %
Sirova mast
do %

1.

2

3

4

5

6

7

8

1.

Brašno od lišća            
lucerne E-razreda      
Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem lucer-
nina lišća (Medicago sativa) uz umjerene primjese stabljike, ustaljen antioksidantom; boje je svijetlozelene; takve usitnjenosti da 94%
brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz
sito otvora veličine 4 mm; sadrži karotina najmanje 160 mg/kg

22

10

16

13

-

2.

Brašno od lucerne
I. razreda
Proizvod dobiven umjetnim sušenjem i mljeve-
njem stabljike i lišća mlade lucerne; boje je zelene do tamnozelene; bez stranih mirisa; usitnjenosti takve da 94% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm; sadrži najmanje 130 mg karotina; udio primjesa ostalog bilja koje je raslo s lucernom najviše 10%

17

12

25

13

-

3.

Brašno od lucerne II. razreda Proizvod dobiven mljevenjem prirodno sušenog
lucernina sijena, boje je svijetlozelene do zeleno- žute; usitnjenost kao pod točkom 1; sadrži karotina najmanje 70 mg/kg; udio neškodljivih primjesa kao pod točkom l

15

13

26

8

-

4.

Gruba frakcija osuše-
ne lucerne III. razreda
Proizvod dobiven mljevenjem lucernine stabljike -
žutosmeđe boje

-

10

30

6

-

5.

Brašno od trava Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem mladih
trava koje su zajedno rasle; boje je svijetlozelene; usitnjenost kao pod točkom 1; sadrži karotina najmanje 170 mg/kg

14

12

25

13

-

6.

Mljevena biljka
kukuruza
Proizvod dobiven mljevenjem cijele kukuruzne
biljke zajedno s klipom u mliječnoj ili voštanoj zrelosti; boje je žute do svijetlosmeđe

6

12

22

-

-

7.

Brašno od kukuru-
zovine
Proizvod dobiven mljevenjem kukuruzovine
bez klipa; boje je svijetlosmeđe; sadrži najmanje 25% nedušičnih ekstraktivnih tvari

4

12

36

-

-

8.

Brašno od pšenične
slame
Proizvod dobiven mljevenjem osušene pšenične
slame; boje je svijetložute do žutosmeđe

2,50

12

40

-

-

9.

Sušene glave i lišće
šećerne repe
Proizvod dobiven sušenjem opranih glava i lišća repe

1

12

-

3,50
netop.
u HCL

-

10.

Tapioka (Manioka;
Cassava)
Sušeni i prethodno oprani proizvodi gomolja
(brašno od manioke, pelete i dr.); boje je sive netop. do sivosmeđe; sadrži najmanje 70% škroba

2

14

4

3,30
netop.
u HCL

-
11. Sušena komina od
grožđa
Proizvod dobiven sušenjem ostatka pri
preradbi grožđa u vino; boje je smeđe

10

10

24

9

6

12. Brašno od graška Proizvod dobiven sušenjem biljke graška s plo-
dovima; boje je svijetlozelene do svijetlosmeđe

14

10

24

11

-
13. Brašno od biljke
graška
Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem biljke
graška nakon izdvajanja zrna; boje je svijetloze- lene do svijetlosmeđe; udio nedušičnih ekstrak- tivnih tvari najmanje 30%

12

12

30

-

-
14. Brašno od biljke soje Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem
stabljike, lišća i ploda zelene biljke soje; boje je zelene do tamnozelene

15

12

25

13

-
15. Brašno od krmnoga
kelja
Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem
mlade biljke krmnoga kelja; boje je zelene do tamnozelene

15

12

24

-

-

16. Brašno od rogača Proizvod dobiven drobljenjem ili mljevenjem
plodova rogača, (Ceratonio siliqua) bez koštica; udio šećera najmanje 30%

15

-

-

4,50

-

2.8. Ostali biljni proizvodi

Članak 21.

Ostali biljni proizvodi koji služe za hranidbu životinja jesu biljna mast, biljno ulje i masne kiseline.

Biljna mast, biljno ulje i masne kiseline iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Red.
br.

Biljni
proizvod

Opis
proizvoda

Kiselinski
stupanj

1.

Biljna mast,
biljno ulje

Proizvod koji se sastoji od
biljne masti, odnosno biljnog
ulja

45

2.

Masne
kiseline

Proizvod dobiven pročišća-
vanjem biljnih ulja i masti;
udio vlage do 1%, a neosa-
punjive tvari do 3%

-

2.9. Krmiva životinjskog podrijetla

Članak 22.

Krmiva životinjskog podrijetla su proizvodi dobiveni preradbom životinjskih dijelova i njihovih proizvoda, u što se ubrajaju: riblje brašno, kitovo brašno i sirove bjelančevine od soka pri preradbi ribe, brašno od otpadaka dobivenih pri klanju i preradbi mesa peradi, mesno, mesno-koštano, kožno-mesno, krvno te jetreno brašno, mast i riblje ulje, punomasno i obrano mlijeko, sirutka, albumin, kazein i dr.

Članak 23.

Riblje brašno je proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem ribe i dijelova ribe, a mora udovoljavati ovim uvjetima: boje je smeđe do tamnosmeđe, mirisa na ribu bez užeglosti, usitnjenosti takve da 90% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm.

Riblje brašno s obzirom na ostala obilježja razvrstava se na sljedeće razrede:

Razred

Ostala obilježja ribljeg brašna Brašno od haringe

I.

II.

III.

IV.

Brašno
od ribljih
otpadaka
Sirove bjelančevine najmanje %

72

70

64

60

55

40

Probavljivost sirovih bjelančevina u kiselom pepsinu %

90

90

88

88

88

85

Vlaga do %

8

10

10

10

10

10

Sirova mast do %

2

9

12

12

12

15

Pepeo do %

11

18

18

20

25

35

Pepeo netopljiv u HCl do %

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

NaCl do %

2,50

4

4

4

5

5

Članak 24.

Kitovo brašno i sirove bjelančevine od soka koji nastaje pri preradbi ribe iz članka 22. ovog Pravilnika koje se upotrebljavaju za hranidbu životinja, moraju udovoljavati ovim uvjetima:


 Sastav                   proizvoda                  

Kitovo brašno


Proizvod dobiven od kitova mesa oduzimanjem dijela masti

Topljive riblje sirove
bjelančevineProizvod dobiven pri
posebnoj preradi ribe;
kosti ribe se uklanjajuSušeni riblji sokProizvod dobiven tiještenjem ribe pri
proizvodnji ribljeg
brašna

Sirove bjelančevine najmanje %

70

80

60

Vlaga do %

10

5

8

Sirova mast do %

10

7

-

Pepeo do %

15

7

-

NaCL do %

4

2

10

Članak 25.

Brašno od otpadaka dobivenih pri klanju i preradbi mesa peradi iz članka 22. ovog Pravilnika koje se upotrebljava za hranidbu životinja, mora udovoljavati ovim uvjetima:

Sastav proizvoda

Brašno od perja
dobiveno pri klanju
___________________
Proizvod dobiven hidro-
lizom i mljevenjm perja

Brašno od otpadaka pri
klanju peradi bez perja
___________________
Proizvod dobiven od
otpadaka pri klanju
peradi, bez perja

Brašno od otpadaka pri
klanju i preradbi mesa
peradi
__________________
Proizvod dobiven hidroli-
zom, sušenjem i mljeve-
njem uginule peradi,
otpadaka pri klanju i
otpadaka iz inkubatora

1

2

3

4

Sirove bjelančevine najmanje%

80

55

60

Probavljivost sirovih bjelančevina u kiselom pepsinu %

65

-

-

Vlaga do %

10

10

10

Pepeo do %

3,5

25

20

Stabilizirana sirova mast do %

-

15

15

NaCl do %

-

2

2

Članak 26.

Brašno od perja mora biti usitnjeno toliko da 95% brašna može proći kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak brašna mora proći kroz sito otvora veličine 4 mm.

Brašno od otpadaka pri klanju peradi bez perja i brašno od otpadaka pri klanju i preradbi mesa peradi, mora biti usit-njeno toliko da 90% brašna može proći kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak brašna mora proći kroz sito otvora veličine 4 mm.

Mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno-mesno brašno koja se upotreb-ljavaju za hranidbu životi-nja moraju udovo-ljiti ovim teme-ljnim uvjetima:


Mesno brašno

Mesno-koštano brašno

Kožno-mesno brašno

Sastav proizvoda

Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem mesa i unutrašnjih organa, bez udjela želuca, crijeva i dlaka, perja, rogova ipapaka;
boje je smeđe do tamnosmeđe; usitnjenosti takve da 95% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm
Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem mesa i kostiju životinja ili njihovih leševa; boje je tamnosmeđe; mirisa svojstvenoga mesno-koštanom brašnu, bez užeglosti; usitnjenosti takve da 90% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm Proizvod dobiven mljevenjem mesa i dijelova kože prije štavljenja, bez dlaka i bez prisutnosti Cr (kroma)

Razred

Razred

I

II

III

I

II

-Sirove bjelančevine najmanje %

60

55

50

45

40

80

-Probavljivost sirovih bjelančevi-
na u kiselom pepsinu %

85

83

83

83

83

83

-Vlaga do %

10

10

10

10

10

10

-Stabilizirana sir. mast do %

-

-

15

15

15

15

-Pepeo do %

25

25

30

32

35

8

-NaCl do %

4

4

4

-

-

4

Članak 27.

Krvno brašno, jetreno brašno, mast i riblje ulje koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja, moraju udovoljavati ovim temeljnim uvjetima:

                      

Krvno brašno

Jetreno brašno

Mast

Riblje ulje

 Sastav 
proizvoda

Proizvod dobiven
sušenjem krvi
zaklanih životinja

Proizvod dobiven
sušenjem i mljevenjem jetre životinja - stabilizirano

Mast toplokrvnih
životinja

Ulje dobiveno od riba

Usitnjenost krvnog i jetrenog brašna je takva da 95% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm

     
- Sirove bjelančevine najmanje %          

80

65

-

-

- Probavljivost %

90

90

-

-

- Vlaga do %

10

11

1

-

- Sirova mast do %

3

18

-

-

- Pepeo do %

5

3

-

-

- NaCl %

-

-

-

-

- Neosapunjivi sastojci do %

-

-

3

-

- Kiselinski stupanj do

-

-

45

120

Deklaracija za mast toplokrvnih životinja mora sadržavati i podatke o vrsti i količini antioksidansa.

Članak 28.

Punomasno i obrano mlijeko u prahu, sirutka, albumin i kazein koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja, moraju udovoljavati ovim uvjetima:

  Red.  
   br.
   Vrsta proizvoda             Opis        proizvoda   

Sirove
bjelan-
čevine
   najmanje %   

   Vlaga   
   do %
   Sirova   
   mast
   do %
   Pepeo   
   do %
   Pepeo
   netopiv   
   u HCl
   Laktoza
    najmanje   
       %
   NaCl
   do %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Punomasno
mlijeko u prahu
Proizvod dobiven isparavanjem vode iz neobrana mlijeka; boje je žućkaste, mirisa svojstvena mlijeku

25

5

26

6

-

-

-

2.

Obrano mlijeko u prahu Proizvod dobiven isparavanjem vode iz obrana mlijeka; boje je žućkaste, mirisa svojstvena mlijeku

33

5

-

8

0,50

-

-

3.

Sirutka u prahu Proizvod dobiven isparavanjem vode iz sirutke; boje je bijele do svijetložute; mirisa svojstvena sirutki

11

8

1

8

0,50

60

6

4.

Delaktozirana
sirutka u prahu
Proizvod dobiven izdvaja-njem mliječnog šećera iz sirutke sušenjem; boje je žutosmeđe; mirisa svježe sirutke

18

8

1

20

0,50

30

4

5.

Sirutka obogaćena sojinim bjelančevinama Proizvod dobiven enzimatskom obradbom sirutke i sojinog brašna; djelovanje ureaze 0,2 mgN/g/min.

35

8

3

8

-

45

3

6.

Laktoalbumin Proizvod dobiven nakon taloženja kazeina i lakto- globulina iz mlijeka i sušenjem; boje je bijele do svijetložute

70

12

-

25

-

-

-

7.

Kazein Proizvod dobiven iz mlijeka taloženjem uz pomoć kiselina ili enzima; boje je bijele do svijetložute

75

12

-

-

-

-

-

2.10. Krmiva s dodatkom nebjelančevinastih dušičnih spojeva

Članak 29.

Krmiva s dodatkom nebjelančevinastih dušičnih spojeva prema ovom Pravilniku jesu krmiva koja fizikalnim i kemijskim svojstvima smanjuju otrovnost uree, amonijaka i drugih dušičnih spojeva te omogućavaju njihovo bolje iskorištavanje u hranidbi stoke.

Članak 30.

Deklaracija za krmiva iz članka 29. mora sadržavati i podatke o:

1. vrsti i količini upotrijebljenoga nosača (organskoga ili anorganskoga podrijetla)

2. vrsti i količini dodatnih dušičnih spojeva

3. bjelančevinastoj istovrijednosti krmiva.

Članak 31.

Udio vlage u krmivima iz članka 29. ne smije biti veći od 12%.

U proizvodnji krmiva iz stavka 1. mogu se upotrebljavati ove vrste i količine dušičnih spojeva:

1. amonij-acetat (CH3COONH4), koji se stavlja u promet u obliku bijeloga praška (zrnaca) i sadrži najmanje 18% dušika. Usitnjenost amonijeva acetata mora biti takva da kroz sito otvora veličine 1mm prolazi 98% zrnaca, a kroz sito otvora veličine 0,5 mm najmanje 92 % zrnaca,

2. amonij-bikarbonat (NH4HCO3), koji se stavlja u promet u obliku bijeloga praška, slanog je okusa i sadrži najmanje 17,5% dušika. Usitnjenost amonijeva bikarbonata mora biti takva da kroz sito otvora veličine 1 mm prolazi najmanje 98% zrnaca, a kroz sito otvora veličine 0,5 mm najmanje 92% zrnaca,

3. amonij-sulfat ((NH4)2SO4)) koji se stavlja u promet u obliku bijelog praška, slanog je okusa i sadrži najmanje 21% dušika. Usitnjenost mora biti takva da kroz sito otvora veličine 1 mm prolazi 98% zrnaca amonijeva sulfata, a kroz sito otvora veličine 0,5 mm najmanje 92% zrnaca,

4. biuret (C2H5O2N3), u promet se stavlja u obliku bijelih zrnaca i sadrži najmanje 35% dušika,

5. monoamonij-fosfat ((NH4H2PO4)) koji sadrži najmanje 10% dušika i 23% fosfora,

6. diamonij-fosfat((NH4)2HPO4)) koji sadrži najmanje 18% dušika i 22% fosfora,

7. urea (karbamid - CO(NH2)2) za hranidbu stoke mora biti bijele boje, bez mirisa, s udjelom vlage do 0,5%. Veličina zrnaca mora biti takva da kroz sito otvora veličine 1 mm prolazi najmanje 90% zrnaca, a kroz sito otvora veličine 0,5 mm najviše 20% zrnaca. Udio dušika u urei treba biti najmanje 42%, računano na suhu tvar, što odgovara bjelančevinastoj protuvrijednosti od najmanje 263 (N ´ 6,25).

2.11. Mineralna krmiva

Članak 32.

Mineralna krmiva prema ovom Pravilniku su anorganski i organski spojevi namijenjeni podmirivanju potreba domaćih životinja za kalcijem, fosforom, natrijem, magnezijem i sumporom.

Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

   Red    .
    br.
      Vrsta proizvoda            Opis proizvoda     

      Temeljni uvjeti     

1

2

3

4

1.

Koštano brašno

Proizvod dobiven mljevenjem
steriliziranih kostiju iz kojih su
uklonjeni sirova mast i ljepilo
Boje je bijele do svijetložute; usitnjenost mora biti takva da 95% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 1 mm
Sadržaj:
Fosfora najmanje 12%
Ca : P < 2,2 : 1
Vlage do 10%
Sirove masti do 2%

2.

Rudna stočna sol

Mljevena rudna sol

Usitnjenost mljevene soli mora biti takva da 95% soli prolazi kroz sito otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 1 mm Sadržaj:
Natrija najmanje 38%
Vlage do 2%
Joda u obliku kalijeva jodida 0,0038%

3.

Morska stočna sol

Mljevena morska sol

Usitnjenost mljevene soli mora biti takva da 95% soli prolazi kroz sito otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 1 mm Sadržaj:
Natrija najmanje 35%
Vlage do 6%

4.

Kalcij-laktat

Tehnički čist kalcij laktat

Čistoća proizvoda 97%
Kalcija najmanje 12%

5.

Kalcij-glukonat

Tehnički čist kalcij glukonat        

Čistoća proizvoda 97%
Kalcija najmanje 8,5%

6.

Vapnenac

Proizvod dobiven mljevenjem
vapnenca ili školjki

Boje je bijele ili svijetlosive; usitnjenost je takva da proizvod prolazi kroz sito otvora veličine 0,2 mm bez ostatka
Sadržaj:
Kalcija najmanje 36%
Magnezija do 1%
Vlage do 2%
Strane primjese do 1%

7.

Sirovi krmni fosfat

Proizvod dobiven mljevenjem
prirodnih fosfata iz kojih je uklonjen fluor, a sastoji se pretežno od trikalcij-fosfata

Sadržaj:
Fosfora rastopljivog u HCl najmanje 14% Kalcija najmanje 22%
Fluora do 0,2%

8.

Trikalcij-diortofosfat

Tehnički čist trikalcij-fosfat
Ca3 (PO4)2

Sadržaj:
Fosfora najmanje 18%
Kalcija do 35%
Fluora do 0,2%

9.

Kalcij-hidrogenortofosfat
- dihidrat

Tehnički čist dikalcij-fosfat
CaHPO4 2H2O

Usitnjenost mora biti takva da kroz sito otvora veličine 0,71 mm prolazi 60%, kroz sito otvora veličine 0,5 mm 95%, a kroz sito otvora veličine 1 mm 100%
Sadržaj:
Kalcija najmanje 21%
Fosfora rastopljivog u HCl najmanje 16%
Ca : P < 1,15 : 1
Fluora do 0,2% NaCl do 1%

10.

Kalcij-tetrahidrogen-
diortofosfat-monohidrat

Tehnički čist monokalcij-fosfat
CaH4(PO4)2 2H2O

Sadržaj:
Fosfora najmanje 22%
Kalcija najmanje 15%
Fluora do 0,2% Ca : P > 0,8 : 1

11.

Natrij-dihidrogen-
ortofosfat-dihidrat

Tehnički čist mononatrij-fosfat
NaH2PO4 2H2O

Sadržaj:
Fosfora najmanje 19%
Fluora do 0,2%
Natrija najmanje 13%
Čistoća 95%

12.

Dinatrij-hidrogen-
ortofosfat- dodekahidrat

Tehnički čist dinatrij-fosfat
Na2HPO4 .12H2O

Sadržaj:
Fosfora najmanje 8%
Fluora do 0,30%
Natrija najmanje 11%
Čistoća 95%

13.

Trinatrij-ortofosfat

Tehnički čist trinatrij-orto fosfat
Na3PO4

Sadržaj:
Fosfora najmanje 10%
Fluora do 0,30%
Natrija najmanje 24%
Čistoća 95%

14.

Magnezij-tetrahidrogen
-diortofosfat-trihidrat

Tehnički čist magnezij-tetrahidro-fosfat
(MgH4(PO4)2.3H2O)

Sadržaj:
Fosfora najmanje 21%
Magnezija najmanje 8%

15.

Trimagnezij-
diortofosfat-pentahidrat

Tehnički čist trimagnezij-
fosfat (Mg3(PO4)25H2O)

Sadržaj:
Fosfora najmanje 22%
Magnezija najmanje 25%

16.

Natrij-magnezij-fosfat

Tehnički čist natrij-magnezij
-fosfat NaMgPO4

Sadržaj:
Fosfora najmanje 17%
Natrija najmanje 8%
Magnezija najmanje 8%

17.

Magnezij-oksid

Tehnički čist magnezijev oksid MgO

Sadržaj:
Magnezija najmanje 50%

18.

Sumpor

Tehnički čisti sumpor

Čistoća 97%

19.

Magnezij-karbonat

Tehnički čist magnezij-
karbonat MgCO3

Sadržaj:
Magnezija najmanje 26%
Čistoća 95%

20.

Magnezij-diklorid-
heksahidrat

Tehnički čist magnezij- diklorid
MgCl2 6H2O

Sadržaj:
Magnezija najmanje 11%
Čistoća 95%

21.

Magnezij-sulfat-
heptahidrat

Tehnički čist magnezij-sulfat
MgSO4. 7H2O

Sadržaj:
Magnezija najmanje 9%

22.

Monoamonij-fosfat

NH4H2PO4

Sadržaj:
Fosfora najmanje 23%
Kalcija do 1%
Fluora do 0,30%
Dušika do 10%

23.

Diamonij-fosfat

(NH4)2. HPO4

Sadržaj:
Fosfora najmanje 22%
Kalcija do 1%
Fluora do 0,30%
Dušika do 18 %

III. KRMNE SMJESE

3.1. Predsmjese

Članak 33.

Predsmjese (premiksi) prema ovom Pravilniku jesu proizvodi bogati vitaminima, mineralnim tvarima, hranjivim tvarima i drugim dopuštenim dodacima koji služe za izradbu potpunih i dopunskih krmnih smjesa.

Predsmjese iz stavka 1. ovoga članka proizvode se i stavljaju u prodaju kao:

1. mineralne predsmjese - sadrže dopuštene mineralne tvari,

2. vitaminske predsmjese - sadrže samo vitamine,

3. vitaminsko - mineralne predsmjese - sadrže vitamine i mineralne tvari,

4. druge predsmjese.

Predsmjese se mogu stavljati u prodaju kao predsmjese za pojedine vrste životinja ili predsmjese za sve životinje.

3.2. Krmne smjese

Članak 34.

Krmne smjese prema ovom Pravilniku su proizvodi dobiveni miješanjem krmiva i dopuštenih dodataka u takvu odnosu da krmne smjese mogu poslužiti kao potpuna ili dopunska hrana za životinje.

Članak 35.

Krmne smjese moraju udovoljiti ovim uvjetima:

1. boja mora odgovarati boji upotrijebljenih krmiva i dodataka,

2. miris i okus moraju biti svojstveni mirisu i okusu upotrijebljenih krmiva i drugih dopuštenih dodataka, bez gorčine i užeglosti i bez mirisa na plijesan,

3. ne smiju sadržavati više od 1% stranih primjesa (pijesak, prašina i drugo).

Članak 36.

Krmne smjese proizvode se i stavljaju u prodaju kao:

1. potpune krmne smjese koje služe za podmirenje potreba životinja svim hranjivim tvarima,

2. dopunske krmne smjese koje svojim hranjivim sastojcima trebaju upotpuniti osnovna krmiva s kojima se miješaju.

3.2.1. Krmne smjese za hranidbu svinja

Članak 37.

Krmne smjese za hranidbu svinja proizvode se i stavljaju u prodaju kao potpune i dopunske krmne smjese za hranidbu svinja.

Potpune krmne smjese za hranidbu svinja jesu:

1. mliječni nadomjestak za odojke do 21 dan starosti,

2. krmna smjesa za rano odbijene odojke (do 10 kg žive vage),

3. početna krmna smjesa za odojke (10 - 20 kg žive vage),

4. krmna smjesa za odojke u rastu (20 - 30 kg žive vage),

5. krmna smjesa za svinje u rastu i tovu do 60 kg žive vage,

6. krmna smjesa za svinje u tovu preko 60 kg žive vage,

7. krmna smjesa za suprasne krmače i priplodne nazimice,

8. krmna smjesa za dojne krmače i neraste.

Dopunske krmne smjese za hranidbu svinja jesu:

1. dopunska krmna smjesa za odojke,

2. dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje.

Članak 38.

Potpune krmne smjese za hranidbu svinja moraju udovoljavati ovim uvjetima:

Ako potpune krmne smjese iz stavka 1. ovog članka sadrže manje sirovih bjelančevina od propisanih vrijednosti, one tada trebaju sadržavati ove vrijednosti aminokiselina:


4.6. Antioksidansi

Članak 62.

Da bi se spriječila oksidacija sirove masti i drugih nestalnih sastojaka, krmnim se smjesama mogu dodavati ovi antioksidansi:

1. E300 L-askorbinska kiselina C6H8O6

2. E320 Butilhidroksi-anisol (BHA) C13H16O2 najviše 150 mg/kg pojedinačno ili u smjesi

3. E321 Butilhidroksi-toluol (BHT) C15H24O

4. E324 Etoksiquin C14H19ON

5. E302 Kalcij-L-askorbat C12H14O12Ca 2H2O najviše 100 mg/kg pojedinačno ili u smjesi

6. E303 5,6-diacetil-L-askorbinska kiselina C10H12O8

7. E312 Dodecil-gallat C19H30O6

8. E301 Natrij-L-askorbat C6H2O6Na

9. E311 Oktil-galat C15H22O5

10. E310 Propil-galat C22H38O7 najviše 100 mg/kg pojedinačno ili u smjesi

11. E304 L-askorbinska kiselina-6-palmitat C22H38O7

12. E307 Sintetički alfa-tokoferol C29H50O2

13. E309 Sintetički delta-tokoferol C27H46O2

14. E308 Sintetički gama-tokoferol C28H48O2

Deklaracija za krmne smjese u koje su dodani antioksidansi mora sadržavati i podatke o vrsti i količini upotrijebljenog antioksidansa.

4.7. Emulgatori

Članak 63.

U proizvodnom postupku proizvodnje krmnih smjesa mogu se upotrebljavati i tvari koje mogućuju potpuno miješanje sirove masti u vodi (emulgatori), i to:

1. E487 polietilenglikol-ester masnih kiselina iz sojinog ulja,

2. polietilensorbitan-monoleat (tween 80),

3. alkilpoliglikol-ester karbonske kiseline,

4. E322 lecitin iz soje,

5. ostali emulgatori dopušteni za uporabu u prehrambenim proizvodima

4.8. Karotinoidi i ksantofili

Članak 64.

Krmnim smjesama za perad i ribe mogu se radi pojačanog bojenja mesa i jaja dodavati karotinoidi i ksantofili:

1. E160e Beta-apo-beta-karotinol C30H40O,

2. E160f Beta-apo-beta-karotinska kiselina C32H44O2,

3. E160c Kapsantin C40H56O3,

4. E161c Kriptoksantin C40H56O (za perad najviše 80 mg/kg),

5. E161b Lutein C40H56O2,

6. E161e Violaksantin C40H56O4,

7. E161h Zeaksantin C40H56O2,

8. E161i Citranaksantin C33H44O,

9. E161g Kantaksantin C40H52O2 (za nesilice, perad, pse, mačke, losose i pastrve 80 mg/kg),

10. E161j Astaksantin C40H52O4 (za losose i pastrve 100 mg/kg).

4.9. Mirisna sredstva za poboljšanje okusa

Članak 65.

Krmnim se smjesama mogu dodavati mirisna sredstva i sredstva za izazivanje teka, kao što su prirodni proizvodi s jakim mirisom i sintetički pripravci sličnog djelovanja.

Krmnim se smjesama mogu dodavati i sredstva za poboljšavanje okusa.

4.10. Ostali dodaci

Članak 66.

U proizvodnji krmnih smjesa mogu se upotrebljavati i ova sredstva:

1. stabilizatori, kao sredstva koja služe za mehaničko odvajanje čestica krmiva, i to:

- pektini (E440),

- alginska kiselina (E400) i njezini spojevi,

2. sredstva koja služe za bolje vezivanje čestica krmne smjese pri proizvodnji peleta,

3. kalcijev silikat, koji služi za sprečavanje stvaranja gruda u krmnoj smjesi, što olakšava prolaženje hrane kroz silos,

4. sredstva za sprečavanje kvarenja krmne smjese, i to:

- octena kiselina (CH3COOH) (E260) i njezine soli,

- propionska kiselina (CH3CH2COOH) (E280) i njezine soli,

- hidroksikinolin i njegovi derivati,

- drugi pripravci na osnovi organskih kiselina.

Članak 67.

Radi razlikovanja krmne smjese od živežnih namirnica istog podrijetla, krmna se smjesa denaturira.

Krmna se smjesa denaturira tako da to ne utječe na hranjivu vrijednost krmne smjese nego da je samo organoleptički označi.

Za denaturiranje krmne smjese može se upotrebljavati:

1. organsko krmivo koje je dopušteno ovim Pravilnikom, i to u količini od najviše 2%,

2. mineralno krmivo koje je dopušteno ovim Pravilnikom, i to u količini od najviše 0,5%,

3. drveni ugljen u količini od najviše 0,5%.

Deklaracija za denaturiranu stočnu hranu mora sadržavati i podatke o vrsti i količini upotrijebljenih sredstava za denaturiranje.

Članak 68.

Deklaracija krmiva i krmnih smjesa u koja su dodani pamučno sjeme (Gossipium spp.) i njegovi nusproizvodi, zemni orašac (Arachis hypoggaea) i njegovi proizvodi mora sadržavati i podatke o vrsti i količini tih sastojaka.

V. ZABRANJENE I ŠKODLJIVE TVARI U KRMIVIMA I KRMNIM SMJESAMA

Članak 69.

Najveće količine nepoželjnih tvari u krmivima i krmnim smjesama mogu iznositi:
VII. ČUVANJE, PAKIRANJE I PRIJEVOZ KRMIVA I KRMNIH SMJESA

Članak 76.

Krmiva i krmne smjese se čuvaju u ambalaži ili bez nje u prostorijama koje moraju biti čiste, suhe i prilagođene za prozračivanje radi sprečavanja zagrijavanja, samozapaljenja i kvarenja krmiva.

U tim prostorijama ne smije biti štetočina, ptica, glodavaca ni sredstava za zaštitu bilja, a ni drugih tvari koje mogu zatrovati ili onečistiti krmnu smjesu.

Članak 77.

Za krmne smjese za koje to nije propisano udio vlage ne smije prelaziti ove vrijednosti:

1. u mineralnim smjesama 7%,

2. u mliječnom nadomjestku 8%,

3. u drugim krmnim smjesama 13,5%

4. u melasiranim krmnim smjesama 15%.

Članak 78.

Krmiva i krmne smjese se mogu prevoziti i čuvati u rasutu stanju ili pakirana u prikladnu ambalažu.

Prikladnom ambalažom za pakiranje krmiva i krmnih smjesa smatraju se jutene, kudeljne, pamučne, papirne i polietilenske sitnorupičaste vreće te drvene, plastične, kartonske i metalne posude i dr.

Za pakiranje krmiva i krmne smjese ne smije se upotrebljavati ambalaža koja je bila upotrijebljena za pakiranje tvari sa škodljivim i toksičnim djelovanjem.

Članak 79.

Krmiva koja je zabranjeno prevoziti u rasutu stanju jesu:

1. nusproizvodi industrije alkohola i vrenja, krmni kvasac, pivski kvasac i ječmene sladne klice,

2. krmiva životinjskoga podrijetla, sušeni riblji sok, kitovo brašno, sušeni kitov sok, riblje ulje, obrano mlijeko u prahu, sirutka i delaktozirana sirutka u prahu, sirutka u prahu s biljnim bjelančevinama, kazein i laktoalbumin,

3. mineralna krmiva i sol za hranidbu životinja (NaCl).

Krmiva kod kojih je propisan najveći udio vlage i koja upijaju vlagu moraju biti upakirana.

Članak 80.

Krmiva i krmne smjese se prevoze u zatvorenim vozilima željezničkoga, cestovnoga, pomorskoga i riječnoga prometa, a na udaljenostima do 20 km dopuštena je uporaba i otvorenih vozila.

Prijevozna sredstva u kojima se prevoze krmiva i krmne smjese moraju biti očišćena i pripremljena tako da se onemogući navlaživanje i zagađivanje krmiva i krmnih smjesa.

Članak 81.

Vreće u koje se pakiraju krmiva i krmne smjese moraju biti vezane ili prošivene koncem i zatvorene tako da se bez oštećenja ne mogu otvoriti.

Vreće iz stavka 1. ovog članka moraju imati naljepnicu ili privjesnicu na koju je utisnuta deklaracija.

Umjesto na naljepnici ili privjesnici deklaracija može biti utisnuta i na samoj vreći. Ako je deklaracija napisana na naljepnici mora se voditi računa o tome da naljepnica bude sastavni dio vreće ili da s njom bude sastavljena šivanjem ili na koji drugi način.

Ako je vreća samo vezana konopom, on mora biti provučen kroz otvor na privjesnici na krajevima osiguran plombom s oznakom proizvođača ili onoga tko je proizvod pakirao.

Umjesto plombe može se upotrijebiti i naljepnica na koju je utisnuto ime proizvođača ili isporučitelja.

Kod isporuke krmiva i krmnih smjesa u rasutom stanju mora se uz otpremnicu - izdatnicu priložiti deklaracija.

VIII. DEKLARACIJA I EVIDENCIJA KRMIVA I KRMNIH SMJESA

Članak 82.

Ako za pojedine vrste proizvoda ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, proizvodi koji se stavljaju u prodaju u originalnom pakovanju moraju na omotu, posudi, naljepnici ili privjesnici imati deklaraciju.

Deklaracija mora sadržavati slijedeće podatke:

1. tvrtku odnosno naziv i adresu proizvođača, a za uvezene proizvode i adresu uvoznika,

2. naziv proizvoda prema Pravilniku i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima,

3. oznaku kakvoće za krmiva za koja je predviđeno više razreda kakvoće,

4. netto masu proizvoda,

5. nadnevak proizvoda i rok valjanosti,

6. uputa o korištenju i čuvanju.

Članak 83.

Deklaracija za potpune i dopunske krmne smjese osim podataka iz članka 82. ovog Pravilnika mora sadržavati i slijedeće podatke:

1. sirovinski sastav krmne smjese nabrajanjem skupina krmiva i dopuštenih dodataka sadržanih u 1 kilogramu krmne smjese izraženo u postotku, odnosno mjernim jedinicama,

2. naziv i udio nebjelančevinastog dušičnog spoja u krmnoj smjesi te njegovu bjelančevinastu istovrijednost,

3. kemijski sastav potpune ili dopunske krmne smjese, i to: udio sirovih bjelančevina, sirove masti (samo u krmnim smjesama u kojima je propisan), vode, sirove vlaknine i pepela,

4. namjenu krmne smjese,

5. uporabu krmne smjese (potpuna ili dopunska),

6. vrstu i količinu kokcidiostatika,

7. "Proizvedeno po proizvođačkoj specifikaciji", ako je potpuna ili dopunska krmna smjesa proizvedena po proizvođačkoj specifikaciji kao i proizvod niže kakvoće,

8. rok valjanosti potpune i dopunske krmne smjese, trajnost dodanih vitamina, antibiotika i kokcidiostatika,

9. nadnevak proizvodnje.

Mogući primjer deklaracije nalazi se u Prilogu 1. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 84.

Deklaracija za predsmjese mora sadržavati osim podataka iz članka 82. i 83. ovog Pravilnika i slijedeće podatke o sastavu i količini:

1. vitamina

2. minerala

3. aminokiselina

4. antibiotika i probiotika

5. kokcidiostatika

6. drugih dopuštenih dodataka izraženih u mjernim jedinicama iz članka 54. ovog Pravilnika uz prethodno izrađenu proizvođačku specifikaciju.

Članak 85.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitljiva.

Slova kojima su tiskani naziv proizvoda i tvrtka odnosno naziv i adresa proizvođača, moraju biti veća od slova kojima su tiskani ostali podaci.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kvaliteti stočne hrane ("Narodne novine" broj 53/91) te Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani ("Narodne novine" broj 4/92).

Članak 87.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1998. godine.

Klasa: 011-02/98-01

Urbroj: 525-01-98-01

Zagreb, 12. veljače 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.

Prilog 1. Primjer deklaracije krmne smjese
Naziv proizvođača .....................................

KRMNA SMJESA ZA PILIĆE U TOVU
OD 0-4 TJEDNA STAROSTI

Sastav: žitarice, sporedni proizvodi u proizvodnji ulja, krmiva
životinjskog podrijetla, sporedni proizvodi industrije škroba,
alkohola i vrenja, mlinarstva, sušeni biljni proizvodi, te mine-
ralno-vitaminski dodaci.

Sadržaj hranjivih tvari:

Sirove bjelančevine najmanje       21%
Sirova mast najmanje                    5%
Vlaga do                                     13%
Sirova vlaknina do                        5%
Kalcij do                                   1,2%
Fosfor najmanje                         0,6%
Natrij do                                    0,2%
ME, najmanje                            12,5 MJ/kg

U jedan kilogram krmne smjese dodano je:

Vitamin A najmanje                  12.000 IJ/kg
Vitamin D3 najmanje                  2.000 IJ/kg
Vitamin E najmanje                        30 mg/kg
Vitamin B2 najmanje                       4 mg/kg
Vitamin B12 najmanje                   10 mcg/kg
Mangana najmanje                        50 mg/kg
Cinka najmanje                             50 mg/kg
Selena najmanje                         0,15 mg/kg

Antibiotik: (navesti količinu i vrstu)
Kokcidiostatik: (navesti količinu i vrstu)

Trajnost: za vitamine, antibiotike i kokcidiostatike je .........
mjeseca nakon proizvodnje krmne smjese.
Netto masa: ....................... kg
Dan proizvodnje: ..............................
Uputa o korištenju:
Rok valjanosti: ........ mjeseci

Čuvanje na suhom, tamnom i zračnom mjestu.