Ispravak Kaznenog zakona

NN 27/1998 (27.2.1998.), Ispravak Kaznenog zakona

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Kaznenom zakonu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 110 od 21. listopada 1997., te se daje

ISPRAVAK

KAZNENOG ZAKONA

U članku 19. stavku 1. podstavku 6. umjesto riječi: "ili samo" treba stajati riječ: "ili".

U članku 20. stavku 6. umjesto riječi: "Zastara pokretanja" treba stajati riječ: "Zastara".

U članku 68. stavku 1. umjesto riječi: "koje u" trebaju stajati riječi: "koje su".

U članku 70. stavku 1. umjesto riječi: "novo kaznenog" trebaju stajati riječi: "novo kazneno".

U članku 71. točki f) umjesto riječi: "poinjenje" treba stajati riječ: "počinjenje".

U naslovu ispred članka 81. umjesto riječi: "privredne" treba stajati riječ: "gospodarske".

U članku 97. stavku 2. umjesto riječi: "dugoj" treba stajati riječ: "trudnoj".

U članku 106. stavku 1. umjesto riječi: "ustavom" treba stajati riječ: "Ustavom".

U članku 108. stavku 1. umjesto riječi: "su u u skladu" trebaju stajati riječi: "su u skladu".

U članku 163. stavku 2. umjesto riječi: "boiološko" treba stajati riječ: "biološko".

U članku 172. ispred stavka 4. umjesto: "4)" treba stajati: "(4)".

U članku 189. stavku 3. umjesto riječi: "radnja umrla" treba stajati riječ: "radnja".

U članku 191. stavku 2. umjesto riječi: "oćuh" treba stajati riječ: "očuh".

U članku 223. stavku 1. umjesto riječi: "izmjeni" treba stajati riječ: "izmijeni".

U članku 224. stavku 3. umjesto riječi: "zatvorom" trebaju stajati riječi: "kaznom zatvora".

U članku 230. stavku 5. umjesto riječi: "6 mjeseci" trebaju stajati riječi: "šest mjeseci".

U članku 231. stavku 1. umjesto riječi: "neizrano" treba stajati riječ: "neizravno".

U članku 233. stavku 1. umjesto riječi: "prilke" treba stajati riječ: "prilike".

U članku 235. stavku 2. umjesto riječi: "djelom" trebaju stajati riječi: "kaznenim djelom".

U članku 249. stavku 1. umjesto riječi: "ozlijeda" treba stajati riječ: "ozljeda".

U članku 261. stavku 1. umjesto riječi: "podbijeljuje" treba stajati riječ: "podbjeljuje".

U članku 282. stavku 1. umjesto riječi: "uz bescijenje" treba stajati riječ: "u bescjenje".

U članku 312. stavku 1. umjesto riječi: "sa neistinitim" trebaju stajati riječi: "s neistinitim".

U članku 315. stavku 1. umjesto riječi: "ovaj" treba stajati riječ: "ovo".

U članku 317. stavku 4. iza riječi: "Počinitelj" treba stajati riječ: "kaznenog".

U članku 325. stavka 3. iza riječi: "zbog" treba stajati riječ: "kaznenog".

U članku 329. stavku 3. umjesto riječi: "kaznenog" treba stajati riječ: "kazneno".

U članku 333. stavku 1. umjesto riječi: "koja ima za cilj počinjenje" trebaju stajati riječi: "s ciljem počinjenja".

U naslovu ispred članka 352. umjesto riječi: "zapovjedi" treba stajati riječ: "zapovijedi".

U članku 355. umjesto riječi: "službujućem" treba stajati riječ: "službujućoj".

U članku 357. stavku 1. umjesto riječi: "službu" trebaju stajati riječi: "službenu dužnost", a u stavku 2. umjesto riječi: "laku tjelesnu" trebaju stajati riječi: "laka tjelesna".

U članku 365. stavku 1. umjesto riječi: "sa njegovim" trebaju stajati riječi: "s njegovim".

U članku 370. stavku 3. umjesto riječi: "djela" treba stajati riječ: "djelom", a u stavku 4. umjesto riječi: "počinjenaa" treba stajati riječi: "počinjena".

U članku 371. stavku 3. umjesto riječi: "tri godine" treba stajati riječ: "tri".

U članku 372. umjesto riječi: "koja" treba stajati riječ: "koji".

U članku 373. stavku 2. umjesto riječi: "poplava" treba stajati riječ: "poplave", a umjesto riječi: "jedne godine" treba stajati riječ: "jedne".

U članku 376. stavku 1. umjesto riječi: "jedinstva" treba stajati riječ: "jedinstvenosti", a umjesto riječi: "jedne godine", treba stajati riječ: "jedne". U stavku 2. i 3. umjesto riječi: "jedinstva" treba stajati riječ: "jedinstvenosti".

U članku 381. stavku 1. umjesto riječi: "Zapovijednik" treba stajati riječ: "Zapovjednik", a u stavku 2. umjesto riječi: "jedne godine" treba stajati riječ: "jedne".

U članku 382. stavku 1. umjesto riječi: "jedne godine" treba stajati riječ: "jedne".

U članku 383. stavku 2. umjesto riječi: "jedne godine" treba stajati riječ: "jedne".

U članku 384. stavku 3. umjesto riječi: "jedne godine" treba stajati riječ: "jedne".

U članku 385. umjesto riječi: "uroženosti" treba stajati riječ: "ugroženosti", a umjesto riječi: "jedinstva" treba stajati riječ: "jedinstvenosti".

U članku 386. stavku 1. umjesto riječi: "jedinstva" treba stajati riječ: "jedinstvenosti", a umjesto riječi: "jedne godine" treba stajati riječ: "jedne".

Klasa: 740-02/96-01/01
Zagreb, 17. veljače 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.