Ispravak Zakona o sudovima za mladež

NN 27/1998 (27.2.1998.), Ispravak Zakona o sudovima za mladež

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o sudovima za mladež objavljenom u "Narodnim novinama" broj 111 od 22. listopada 1997., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

U članku 11. stavku 6. umjesto riječi: "moraju" treba stajati riječ: "mora".

U članku 27. stavku 1. umjesto riječi: "može presudom izreći" trebaju stajati riječi: "može izreći", a umjesto riječi: "uz presudu izreći" treba stajati riječ: "izreći". U stavku 2. umjesto riječi: "presudom određuje" treba stajati riječ: "određuje", a u stavku 3. umjesto riječi: "pridržaj" treba stajati riječ: "odustanak".

U članku 85. stavku 2., tekst u zagradi, umjesto riječi: "točke 4." trebaju stajati riječi: "točke 3.".

U članku 98. stavku 1. umjesto riječi: "odgoja i preodgoja maloljetnika" trebaju stajati riječi: "odgoja maloljetnika".

Klasa: 740-02/96-01/02
Zagreb, 17. veljače 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.