Ispravak Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

NN 27/1998 (27.2.1998.), Ispravak Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama objavljenom u "Narodnim novinama" broj 111 od 22. listopada 1997., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

U članku 3. točki 11. iza riječi: "zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi" trebaju stajati riječi: "ili njezinom otpuštanju".

U članku 4. stavku 2. iza riječi: "smetnjama" trebaju stajati riječi: "smještena u psihijatrijsku ustanovu".

U članku 32. umjesto riječi: "članova vijeća" treba stajati riječ: "sudaca".

Klasa: 500-01/96-01/09
Zagreb, 17. veljače 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.