Odluka o postavljenju Davorina Mlakara za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

NN 32/1998 (10.3.1998.), Odluka o postavljenju Davorina Mlakara za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam DAVORINA MLAKARA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-98/483/1
Zagreb, 4. ožujka 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.