Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

NN 36/1998 (17.3.1998.), Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. veljače 1998.

Broj: 081-98-568/1
Zagreb, 10. ožujka 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA

Članak 1.

Ovim Zakonom ustanovljuju se prekršajni sudovi i utvrđuju njihova područja te određuju sjedišta u kojima će djelovati.

Članak 2.

Sjedište i mjesni djelokrug prekršajnih sudova jest:

I. U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Zagrebačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.

Prekršajni sud u Dugom Selu za područje općina: Brckovljani i Rugvica te grad Dugo Selo.

Prekršajni sud u Ivanić Gradu za područje općina: Kloštar Ivanić i Križ te grad Ivanić Grad.

Prekršajni sud u Jastrebarskom za područje općina: Klinča Selo, Krašić, Pisarovina i Žumberak te grad Jastrebarsko.

Prekršajni sud u Samoboru za područje općina: Stupnik i Sveta Nedjelja te grad Samobor.

Prekršajni sud u Svetom Ivanu Zelini za područje općine Bedenica te grada Sveti Ivan Zelina.

Prekršajni sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko te grad Velika Gorica.

Prekršajni sud u Vrbovcu za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec te grad Vrbovec.

Prekršajni sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te grad Zaprešić.

II. U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Krapinsko-zagorske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini, Pregradi, Zaboku i Zlataru.

Prekršajni sud u Donjoj Stubici za područje općina: Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice te gradova Donja Stubica i Oroslavje.

Prekršajni sud u Klanjcu za područje općina: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela te grad Klanjec.

Prekršajni sud u Krapini za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj te grad Krapina.

Prekršajni sud u Pregradi za područje općina: Desinić i Hum na Sutli te grad Pregrada.

Prekršajni sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće te grad Zabok.

Prekršajni sud u Zlataru za područje općina: Budinšćina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica te grad Zlatar.

III. U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Sisačko-moslavačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji, Sisku i Topuskom.

Prekršajni sud u Dvoru za područje općine Dvor.

Prekršajni sud u Glini za područje grada Gline.

Prekršajni sud u Gvozdu za područje gopćine Gvozd.

Prekršajni sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje općina: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur te grad Hrvatska Kostajnica.

Prekršajni sud u Kutini za područje općina: Popovača i Velika Ludina te grad Kutina.

Prekršajni sud u Novskoj za područje općina: Jasenovac i Lipovljani te grad Novska.

Prekršajni sud u Petrinji za područje grada Petrinje.

Prekršajni sud u Sisku za područje općina: Lekenik, Martinska Ves i Sunja te grad Sisak.

Prekršajni sud u Topuskom za područje općine Topusko.

IV. U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Karlovačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Dugoj Resi, Karlovcu, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.

Prekršajni sud u Dugoj Resi za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić te grad Duga Resa.

Prekršajni sud u Karlovcu za područje općina: Draganić, Krnjak i Lasinja te grad Karlovac.

Prekršajni sud u Ogulinu za područje općina: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te grad Ogulin.

Prekršajni sud u Ozlju za područje općina: Ribnik i Žakanje te grad Ozalj.

Prekršajni sud u Slunju za područje općina: Cetingrad i Rakovica te grad Slunj.

Prekršajni sud u Vojniću za područje općine Vojnić.

V. U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Varaždinske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Ivancu, Ludbregu, Novom Marofu i Varaždinu.

Prekršajni sud u Ivancu za područje općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec te gradova Ivanec i Lepoglava.

Prekršajni sud u Ludbregu za područje općina: Donj Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ te grad Ludbreg.

Prekršajni sud u Novom Marofu za područje općina: Breznica, Breznički Hum, Ljubeščica i Visoko te gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice.

Prekršajni sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica te grad Varaždin.

VI. U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Koprivničko-križevačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima.

Prekršajni sud u Đurđevcu za područje općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje i Virje te grad Đurđevac.

Prekršajni sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac te grad Koprivnica.

Prekršajni sud u Križevcima za područje općina: Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno te grad Križevci.

VII. U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.

Prekršajni sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te grad Bjelovar.

Prekršajni sud u Čazmi za područje općina: Ivanska i Štefanje te grad Čazma.

Prekršajni sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač te grad Daruvar.

Prekršajni sud u Garešnici za područje općina: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica te grad Garešnica.

Prekršajni sud u Grubišnom Polju za područje općina Veliki Grđevac te grad Grubišno Polje.

VIII. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Primorsko-goranske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu, Rijeci i Vrbovskom.

Prekršajni sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine te gradova Crikvenica i Novi Vinodolski.

Prekršajni sud u Čabru za područje grada Čabra.

Prekršajni sud u Delnicama za područje općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te grad Delnice.

Prekršajni sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj, Malinska, Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik te grad Krk.

Prekršajni sud u Malom Lošinju za područje gradova Cres i Mali Lošinj.

Prekršajni sud u Opatiji za područje općina: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga te grad Opatija.

Prekršajni sud u Rabu za područje grada Raba.

Prekršajni sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo te gradova Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.

Prekršajni sud u Vrbovskom za područje grada Vrbovsko.

IX. U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Ličko-senjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Donjem Lapcu, Gospiću, Korenici, Novalji, Otočcu i Senju.

Prekršajni sud u Donjem Lapcu za područje općine Donji Lapac.

Prekršajni sud u Gospiću za područje općina: Karlobag, Lovinac i Perušić te grad Gospić.

Prekršajni sud u Korenici za područje općina: Plitvička Jezera i Udbina.

Prekršajni sud u Novalji za područje grada Novalje.

Prekršajni sud u Otočcu za područje općina: Brinje i Vrhovine te grad Otočac.

Prekršajni sud u Senju za područje grada Senja.

X. U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Virovitičko-podravske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Orahovici, Pitomači, Slatini i Virovitici.

Prekršajni sud u Orahovici za područje općina: Crnac, Čačinci i Zdenci te grad Orahovica.

Prekršajni sud u Pitomači za područje općine Pitomača.

Prekršajni sud u Slatini za područje općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin i Sopje te grad Slatina.

Prekršajni sud u Virovitici za područje općina: Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica te grad Virovitica.

XI. U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Požeško-slavonske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Pakracu i Požegi.

Prekršajni sud u Pakracu za područje gradova Lipik i Pakrac.

Prekršajni sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo i Velika te gradova Pleternica i Požega.

XII. U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Brodsko-posavske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu.

Prekršajni sud u Novoj Gradišci za područje općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogičevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje te grad Nova Gradiška.

Prekršajni sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje te grad Slavonski Brod.

XIII. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Zadarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru.

Prekršajni sud u Benkovcu za područje općina: Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci te grad Benkovac.

Prekršajni sud u Biogradu na Moru za područje općina: Pašman, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov i Tkon te grad Biograd na Moru.

Prekršajni sud u Gračacu za područje općine Gračac.

Prekršajni sud u Obrovcu za područje općine Jasenice te grad Obrovac.

Prekršajni sud u Pagu za područje općine Povljana te grad Pag.

Prekršajni sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Škabrnje, Vir i Zemunik Donji te gradova Nin i Zadar.

XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Osječko-baranjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu.

Prekršajni sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te grad Beli Manastir.

Prekršajni sud u Donjem Miholjcu za područje općina: Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo te grad Donji Miholjac.

Prekršajni sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo.

Prekršajni sud u Našicama za područje općina: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci i Podgorač te grad Našice.

Prekršajni sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vladislavci i Vuka te grad Osijek.

Prekršajni sud u Valpovu za područje općina: Bizovac, Koška i Petrijevci te gradova Belišće i Valpovo.

XV. U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Šibensko-kninske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Drnišu, Kninu i Šibeniku.

Prekršajni sud u Drnišu za područje općina: Promina, Ružić i Unešić te grad Drniš.

Prekršajni sud u Kninu za područje općina: Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Orlić te grad Knin.

Prekršajni sud u Šibeniku za područje općina: Pirovac, Primošten, Rogoznica i Tisno te gradova Skradin, Šibenik i Vodice.

XVI. U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Vukovarsko-srijemske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Iloku, Vinkovcima, Vukovaru i Županji.

Prekršajni sud u Iloku za područje općina: Lovas, Tompojevci i Tovarnik te grad Ilok.

Prekršajni sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te grad Vinkovci.

Prekršajni sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo i Trpinja te grad Vukovar.

Prekršajni sud u Županji za područje općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja te grad Županja.

XVII. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Splitsko-dalmatinske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Imotskom, Kaštel Sućurcu, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Splitu, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.

Prekršajni sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo, Lokvičić, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci te grad Imotski.

Prekršajni sud u Kaštel Sućurcu za područje općine: Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac te grad Kaštel.

Prekršajni sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi te grad Makarska.

Prekršajni sud u Omišu za područje općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje te grad Omiš.

Prekršajni sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace, Otok i Trilj te gradovi Sinj i Vrlika.

Prekršajni sud u Solinu za područje općina: Dugopolje, Klis i Muć te grad Solin.

Prekršajni sud u Splitu za područje općina: Podstrana i Šolta te grad Split.

Prekršajni sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i Sućuraj te gradova Hvar i Stari Grad.

Prekršajni sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selce i Sutivan te grad Supetar.

Prekršajni sud u Trogiru za područje općina: Marina, Okrug i Seget te grad Trogir.

Prekršajni sud u Visu za područje gradova Komiža i Vis.

Prekršajni sud u Vrgorcu za područje grada Vrgorca.

XVIII. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Istarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli, Rovinju i Umagu.

Prekršajni sud u Bujama za područje općina: Grožnjan i Oprtalj te grad Buje.

Prekršajni sud u Buzetu za područje općine: Lanišće i grad Buzet.

Prekršajni sud u Labinu za područje općina: Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša te grad Labin.

Prekršajni sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te grad Pazin.

Prekršajni sud u Poreču za područje općina: Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar te grad Poreč.

Prekršajni sud u Puli za područje općina: Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan te grad Pula.

Prekršajni sud u Rovinju za područje općina: Bale, Kanfanar i Žminj te grad Rovinj.

Prekršajni sud u Umagu za područje općine Brtonigla te gradova Novigrad i Umag.

XIX. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Dubrovačko-neretvanske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Blatu, Dubrovniku, Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama.

Prekršajni sud u Blatu za područje općina: Blato, Smokvica i Vela Luka.

Prekršajni sud u Dubrovniku za područje općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka te grad Dubrovnik.

Prekršajni sud u Korčuli za područje općina: Lumbarda, Orebić i Trpanj te grad Korčula.

Prekršajni sud u Lastovu za područje općine Lastovo.

Prekršajni sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradova Metković i Opuzen.

Prekršajni sud u Pločama za područje grada Ploče.

XX. U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

1. Na području Međimurske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Čakovcu i Prelogu.

Prekršajni sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Mala Subotica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Vratišinec te gradova Čakovec i Mursko Središće.

Prekršajni sud u Prelogu za područje općina: Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija te grad Prelog.

XXI. U GRADU ZAGREBU

1. Na području grada Zagreba osnivaju se prekršajni sudovi u Sesvetama, Zagrebu i Novom Zagrebu.

Prekršajni sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jasenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec.

Prekršajni sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).

Prekršajni sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprin, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Graničari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od rijeke Save).

Članak 3.

Prekršajni sudovi u Blatu, Bujama, Iloku, Novalji, Novom Zagrebu, Ozlju, Pitomači, Prelogu, Solinu i Topuskom počet će s radom nakon što ministar pravosuđa utvrdi jesu li osigurani uvjeti za rad prekršajnog suda i to: radni prostor i tehnička opremljenost sukladno standardima, imenovani suci, primljeni službenici i namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje prekršajnog suda i o tome donose odluku.

Do početka rada prekršajnih sudova iz stavka 1. ovoga članka poslove prekršajnih sudova obavljat će:

- za Prekršajni sud u Blatu, Prekršajni sud u Korčuli

- za Prekršajni sud u Bujama, Prekršajni sud u Umagu

- za Prekršajni sud u Iloku, Prekršajni sud u Vukovaru

- za Prekršajni sud u Novalji, Prekršajni sud u Pagu

- za Prekršajni sud u Novom Zagrebu, Prekršajni sud u Zagrebu

- za Prekršajni sud u Ozlju, Prekršajni sud u Karlovcu

- za Prekršajni sud u Pitomači, Prekršajni sud u Virovitici

- za Prekršajni sud u Prelogu, Prekršajni sud u Čakovcu

- za Prekršajni sud u Solinu, Prekršajni sud u Splitu

- za Prekršajni sud u Topuskom, Prekršajni sud u Gvozdu.

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da odredi drugo sjedište prekršajnim sudovima iz članka 2. ovoga Zakona, kad ti sudovi, zbog posebnih okolnosti, nisu u mogućnosti djelovati u svojim sjedištima.

Članak 5.

Zaprimljene predmete u kojima, do stupanja na snagu ovoga Zakona, ne bude donesena prvostupanjska odluka, preuzet će u roku od 30 dana prekršajni sudovi u čiji djelokrug spadaju predmeti po odredbama ovoga Zakona.

Ako Visoki prekršajni sud u Zagrebu povodom žalbe ili drugoga pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak i donošenje odluke, predmet će se ustupiti prekršajnom sudu u čiji djelokrug spada prema odredbama ovoga Zakona putem suda koji je donio prvostupanjsku odluku.

Pravomoćno riješeni predmeti neće se ustupati prekršajnim sudovima u čiji mjesni djelokrug spadaju po odredbama ovoga Zakona.

O primopredaji predmeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka sastavit će se zapisnik.

Članak 6.

Visoki prekršajni sud u Zagrebu može za vođenje prekršajnog postupka odrediti drugi nadležni prekršajni sud u Republici Hrvatskoj ako je očigledno da će se tako lakše provesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi sukladno Zakonu o prekršajima.

Članak 7.

Prekršajni sudovi ustanovljeni ovim Zakonom preuzet će službenike i namještenike zatečene na radu u sudovima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Službenici i namještenici zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se rasporediti na rad u drugi prekršajni sud na području županije, odnosno Grada Zagreba, samo na radno mjesto iste stručne spreme radnog mjesta s kojeg se premješta.

Raspored na rad po odredbama stavka 2. ovoga članka izvršit će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Rješenje o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka donosi predsjednik prekršajnog suda u kojem je službenik ili namještenik zatečen na radu u suglasnosti s predsjednikom prekršajnog suda u koji se raspoređuje.

Ako službenik ili namještenik ne postupi po rješenju o rasporedu, prestaje mu radni odnos.

Članak 8.

Županije, gradovi i općine dužni su sudjelovati u osiguranju radnog prostora novoosnovanih prekršajnih sudova na svom području.

Članak 9.

Izmjenom područja županija, gradova ili općina mijenja se i područje prekršajnog suda.

Promjenom naziva mjesta u kojem je sjedište prekršajnog suda, mijenja se naziv sjedišta prekršajnog suda utvrđenog ovim Zakonom.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-01/98-01/01
Zagreb, 27. veljače 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.