Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 36/1998 (17.3.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. veljače 1998.

Broj: 081-98-570/1
Zagreb, 10. ožujka 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava ("Narodne novine", br. 75/95.) u članku 1. iza riječi: "općinska" briše se zarez i dodaje riječ: "i", a iza riječi: "županijska" riječi: "i vojna" brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište i mjesna nadležnost općinskih i županijskih državnih odvjetništava jesu:

1. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI

Općinsko državno odvjetništvo u Dugom Selu za područje općinskih sudova u Dugom Selu i Svetom Ivanu Zelini.

Općinsko državno odvjetništvo u Ivanić Gradu za područje Općinskog suda u Ivanić Gradu.

Općinsko državno odvjetništvo u Jastrebarskom za područje Općinskog suda u Jastrebarskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru za područje Općinskog suda u Samoboru.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Općinsko državno odvjetništvo u Vrbovcu za područje Općinskog suda u Vrbovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zaprešiću za područje Općinskog suda u Zaprešiću.

2. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZLATARU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZLATARU

Općinsko državno odvjetništvo u Donjoj Stubici za područje Općinskog suda u Donjoj Stubici.

Općinsko državno odvjetništvo u Krapini za područje općinskih sudova u Krapini i Pregradi.

Općinsko državno odvjetništvo u Zaboku za područje općinskih sudova u Zaboku i Klanjcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru.

3. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U SISKU

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku.

Općinsko državno odvjetništvo u Glini za područje općinskih sudova u Glini, Gvozdu i Topuskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Hrvatskoj Kostajnici za područje općinskih sudova u Dvoru i Hrvatskoj Kostajnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Kutini za područje općinskih sudova u Kutini i Novskoj.

Općinsko državno odvjetništvo u Petrinji za područje Općinskog suda u Petrinji.

4. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVCU

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje općinskih sudova u Dugoj Resi, Karlovcu, Ozlju, Slunju i Vojniću.

Općinsko državno odvjetništvo u Ogulinu za područje Općinskog suda u Ogulinu.

5. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Općinskog suda u Varaždinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Ivancu za područje Općinskog suda u Ivancu.

Općinsko državno odvjetništvo u Ludbregu za područje Općinskog suda u Ludbregu.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Marofu za područje Općinskog suda u Novom Marofu.

6. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U KOPRIVNICI

Općinsko državno odvjetništvo u Đurđevcu za područje Općinskog suda u Đurđevcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici za područje Općinskog suda u Koprivnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Križevcima za područje Općinskog suda u Križevcima.

7. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje općinskih sudova u Bjelovaru, Čazmi i Garešnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Daruvaru za područje općinskih sudova u Daruvaru i Grubišnom Polju.

8. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku, Malom Lošinju i Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici za područje općinskih sudova u Crikvenici i Rabu.

Općinsko državno odvjetništvo u Delnicama za područje općinskih sudova u Čabru, Delnicama i Vrbovskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Opatiji za područje Općinskog suda u Opatiji.

9. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U GOSPIĆU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U GOSPIĆU

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću za područje općinskih sudova u Donjem Lapcu, Gospiću i Korenici.

Općinsko državno odvjetništvo u Senju za područje općinskih sudova u Novalji, Otočcu i Senju.

10. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VIROVITICI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VIROVITICI

Općinsko državno odvjetništvo u Slatini za područje općinskih sudova u Slatini i Orahovici.

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici za područje općinskih sudova u Pitomači i Virovitici.

11. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U POŽEGI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U POŽEGI

Općinsko državno odvjetništvo u Pakracu za područje Općinskog suda u Pakracu.

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi.

12. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SLAVONSKOM BRODU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU

Općinsko državno odvjetništvo u Novoj Gradiški za područje Općinskog suda u Novoj Gradiški.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

13. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU

Općinsko državno odvjetništvo u Benkovcu za područje općinskih sudova u Benkovcu i Obrovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje općinskih sudova u Biogradu na moru, Gračacu, Ninu, Pagu, Preku i Zadru.

14. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Belom Manastiru za područje Općinskog suda u Belom Manastiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Đakovu za područje Općinskog suda u Đakovu.

Općinsko državno odvjetništvo u Našicama za područje Općinskog suda u Našicama.

Općinsko državno odvjetništvo u Valpovu za područje općinskih sudova u Donjem Miholjcu i Valpovu.

15. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU

Općinsko državno odvjetništvo u Kninu za područje Općinskog suda u Kninu.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje općinskih sudova u Drnišu, Šibeniku i Tisnom.

16. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VUKOVARU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VUKOVARU

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima za područje Općinskog suda u Vinkovcima.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje općinskih sudova u Iloku i Vukovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Županji za područje Općinskog suda u Županji.

17. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje općinskih sudova u Kaštel Lukšiću, Solinu, Splitu, Starom Gradu, Supetru i Visu.

Općinsko državno odvjetništvo u Imotskom za područje Općinskog suda u Imotskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj za područje općinskih sudova u Makarskoj, Omišu i Vrgorcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju za područje Općinskog suda u Sinju.

Općinsko državno odvjetništvo u Trogiru za područje Općinskog suda u Trogiru.

18. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U PULI

Općinsko državno odvjetništvo u Bujama za područje općinskih sudova u Bujama i Buzetu.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu za područje općinskih sudova u Labinu, Pazinu i Poreču.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli za područje općinskih sudova u Puli i Rovinju.

19. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U DUBROVNIKU

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje općinskih sudova u Dubrovniku i Korčuli.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću za područje općinskih sudova u Metkoviću i Pločama.

20. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ČAKOVCU

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za područje općinskih sudova u Čakovcu i Prelogu.

21. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU

Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za područje Općinskog suda u Sesvetama.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu."

Članak 3.

Članak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 5. u stavku 1. iza riječi: "Zlataru" dodaju se riječi: "Velikoj Gorici", a iza riječi: "Glini" dodaju se riječi: "Hrvatskoj Kostajnici, Novom Marofu, Trogiru, Zaprešiću i Novom Zagrebu".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Do početka rada državnih odvjetništava iz stavka 1. ovoga članka poslove iz djelokruga ovih državnih odvjetništava obavljat će i to:

- za županijska državna odvjetništva u Velikoj Gorici i Zlataru, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu,

- za županijska državna odvjetništva u Koprivnici i Virovitici, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru,

- za Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, Županijsko državno odvjetništvo u Požegi,

- za Županijsko državno odvjetništvo u Čakovcu, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu,

- za Općinsko državno odvjetništvo u Senju, Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću,

- za Općinsko državno odvjetništvo u Glini, Općinsko državno odvjetništvo u Sisku,

- za općinska državna odvjetništva u Zaprešiću i Novom Zagrebu, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu,

- za Općinsko državno odvjetništvo u Novom Marofu, Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu,

- za Općinsko državno odvjetništvo u Hrvatskoj Kostajnici, Općinsko državno odvjetništvo u Petrinji,

- za Općinsko državno odvjetništvu u Trogiru, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu privremeno će imati sjedište u Poreču."

Članak 5.

Iza članka 8. dodaju se članci 8a. i 8b. koji glase:

"Članak 8a.

Županije, gradovi i općine, dužni su sudjelovati u osiguranju radnog prostora za novoosnovana općinska i županijska državna odvjetništva.

Članak 8b.

Izmjenom područja općinskog, odnosno županijskog suda mijenja se i područje općinskog, odnosno županijskoga državnog odvjetništva.

Promjenom naziva mjesta utvrđenih zakonom mijenja se naziv sjedišta državnog odvjetništva utvrđenog ovim Zakonom."

Članak 6.

Članak 9. briše se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/09
Zagreb, 27. veljače 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.