Odluka o izmjeni Odluke o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o izmjeni Odluke o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ DODATKA A CARINSKE TARIFE

I.

U Odluci o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife ("Narodne novine", broj 35/98) u točki II. riječi: "Danom stupanja na snagu", zamjenjuju se riječima "Danom primjene".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-03/02
Urbroj: 5030116-98-16
Zagreb, 2. travnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.