Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95 i 19/98) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Kutini i Izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastarsko-geodetske poslove Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Kutina, označeno je kako slijedi:

k. o. Potok

- k.č.br. 2/1, oranica 5. klase, površine 19 ha 27a 18 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 2/2, livada 4. klase, površine 78 a 70 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 2/3, oranica 5. klase, površine 11 ha 88 a 37 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 3, oranica 4. klase, površine 5 ha 37 a 33 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 4, oranica 4. klase, površine 25 ha 87 a 61 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 5, oranica 4. klase, površine 13 ha 16 a 10 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 6, oranica 4. klase, površine 20 ha 70 a 71 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 7/1, oranica 5. klase, površine 8 ha 45 a 08 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 7/2, oranica 5. klase, površine 13 ha 06 a 71 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 8, oranica 5. klase, površine 5 ha 28 a 01 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 10, oranica 5. klase, površine 30 ha 73 a 34 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 11, oranica 5. klase, površine 1 ha 64 a 37 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 12, oranica 5. klase, površine 29 a 55 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 13/1, oranica 5. klase, površine 21 ha 21 a 02 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 285/1, oranica 4. klase, površine 6 ha 25 a 28 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 285/2, oranica 4. klase, površine 6 ha 68 a 23 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 286/1, oranica 4. klase, površine 8 ha 08 a 90 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 286/2, oranica 4. klase, površine 8 ha 14 a 01 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 287, livada 5. klase, površine 44 ha 76 a 83 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 288, livada 5. klase, površine 13 ha 72 a 85 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 289, livada 5. klase, površine 13 ha 66 a 11 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 648, oranica 4. klase, površine 13 ha 69 a 79 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 654, livada 5. klase, površine 13 ha 93 a 32 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 660, livada 5. klase, površine 13 ha 71a 40 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 662, livada 5. klase, površine 13 ha 69 a 72 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1156, oranica 4. klase, površine 15 ha 84 a 97 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1157, oranica 4. klase, površine 25 ha 83 a 83 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1158, livada 5. klase, površine 13 ha 40 a 05 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1159, livada 5. klase, površine 13 ha 78 a 57 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1162, livada 5. klase, površine 14 ha 10 a 67 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1164, livada 5. klase, površine 13 ha 70 a 99 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1168, livada 5. klase, površine 13 ha 49 a 08 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 1170, livada 5. klase, površine 14 ha 17 a 69 m˛, upisane u Zk.ul.br. 859

- k.č.br. 2090/1, oranica 4. klase, površine 11 a 15 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/2, oranica 4. klase, površine 7 a 59 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/3 oranica 4. klase, površine 52 a 82 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/4, oranica 4. klase, površine 62 a 27 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/5, livada 4. klase, površine 15 a 15 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/6, oranica 4. klase, površine 48 a 38 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/7, oranica 4. klase, površine 22 a 74 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/8, oranica 4. klase, površine 18 a 27 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/9, oranica 4. klase, površine 24 a 45 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/10, oranica 4. klase, površine 14 a 85 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/11, oranica 4. klase, površine 18 a 27 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/12, oranica 4. klase, površine 9 a 75 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/14, oranica 4. klase, površine 33 a 15 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/15, oranica 4. klase, površine 79 a 92 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/16, oranica 4. klase, površine 35 a 88 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/17, oranica 4. klase, površine 24 a 69 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/18, oranica 4. klase, površine 65 a 43 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/19, oranica 4. klase, površine 48 a 83 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/20, oranica 4. klase, površine 24 a 16 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/21, oranica 4. klase, površine 42 a 94 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/22, oranica 4. klase, površine 46 a 73 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/23, oranica 4. klase, površine 29 a 57 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/24, oranica 4. klase, površine 64 a 35 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/25, oranica 4. klase, površine 92 a 88 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/26, oranica 4. klase, površine 39 a 31 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/27, oranica 4. klase, površine 1 ha 07 a 68 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/28, oranica 4. klase, površine 28 a 53 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/29, oranica 4. klase, površine 28 a 80 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/30, oranica 4. klase, površine 49 a 21 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/31, oranica 4. klase, površine 40 a 90 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/32, oranica 4. klase, površine 87 a 98 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/33, oranica 4. klase, površine 20 a 44 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/34, oranica 4. klase, površine 61 a 50 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/35, oranica 4. klase, površine 1 ha 16 a 53 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/36, oranica 4. klase, površine 24 a 42 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/37, oranica 4. klase, površine 45 a 32 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/38, oranica 4. klase, površine 1 ha 89 a 04 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/39, oranica 4. klase, površine 96 a 02 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/40, oranica 4. klase, površine 36 a 10 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/41, oranica 4. klase, površine 31 a 81 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/42, oranica 4. klase, površine 1 ha 41 a 49 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/43, oranica 4. klase, površine 32 a 77 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/45, oranica 4. klase, površine 28 a 77 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/46, oranica 4. klase, površine 11 a 12 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/47, oranica 4. klase, površine 21 a 06 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/48, oranica 4. klase, površine 28 a 99 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/49, oranica 4. klase, površine 33 a 53 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/50, oranica 4. klase, površine 25 a 21 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/51, oranica 4. klase, površine 26 a 27 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/52, oranica 4. klase, površine 68 a 42 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/53, oranica 4. klase, površine 24 a 43 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/54, oranica 4. klase, površine 55 a 02 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/55, oranica 4. klase, površine 63 a 78 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/56, oranica 4. klase, površine 47 a 92 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/57, oranica 4. klase, površine 1 ha 17 a 96 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/58, oranica 4. klase, površine 30 a 07 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/59, oranica 4. klase, površine 50 a 19 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/60, oranica 4. klase, površine 39 a 43 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/61, oranica 4. klase, površine 91 a 87 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/62, oranica 4. klase, površine 66 a 92 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/63, oranica 4. klase, površine 53 a 31 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/64, oranica 4. klase, površine 32 a 07 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/65, oranica 4. klase, površine 36 a 87 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/66, oranica 4. klase, površine 56 a 72 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/67, oranica 4. klase, površine 26 a 09 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/68, oranica 4. klase, površine 35 a 73 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/69, oranica 4. klase, površine 54 a 43 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/70, oranica 4. klase, površine 33 a 47 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/71, oranica 4. klase, površine 29 a 73 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/72, oranica 4. klase, površine 91 a 87 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/73, oranica 4. klase, površine 17 a 78 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/74, oranica 4. klase, površine 14 a 95 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/75, oranica 4. klase, površine 34 a 18 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/76, oranica 4. klase, površine 36 a 30 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/77, oranica 4. klase, površine 8 a 13 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/78, oranica 4. klase, površine 6 a 94 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/79, oranica 4. klase, površine 92 a 48 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/80, oranica 4. klase, površine 29 a 07 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/82, oranica 4. klase, površine 9 a 66 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/83, oranica 4. klase, površine 81 a 83 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/84, oranica 4. klase, površine 1 ha 15 a 43 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/85, oranica 4. klase, površine 19 a 88 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/86, oranica 4. klase, površine 67 a 40 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/87, oranica 4. klase, površine 64 a 68 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/88, oranica 4. klase, površine 79 a 55 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/89, oranica 4. klase, površine 14 a 54 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/90, oranica 4. klase, površine 21 a 56 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/92, oranica 4. klase, površine 64 a 61 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/93, oranica 4. klase, površine 1 ha 34 a 03 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1082

- k.č.br. 2090/96, oranica 4. klase, površine 40 a 49 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/97, oranica 4. klase, površine 75 a 39 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/98, oranica 4. klase, površine 33 a 07 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

- k.č.br. 2090/99, oranica 4. klase, površine 9 a 33 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1136

k.o. Popovača

- k.č.br. 3499, oranica 4. klase, površine 11 ha 84 a 11 m˛, upisane u Zk.ul.br. 2876

- k.č.br. 3259, oranica 4. klase, površine 34 ha 00 a 00 m˛, upisane u Zk.ul.br. 2876

- k.č.br. 3256/1, oranica 4. klase, površine 1 ha 16 a 96 m˛, upisane u Zk.ul.br. 2876

- k.č.br. 3257/1, oranica 5. klase, površine 16 ha 77 a 93 m˛, upisane u Zk.ul.br. 2876

- k.č.br. 3257/3, oranica 5. klase, površine 4 ha 58 a 24 m˛, upisane u Zk.ul.br. 2876

k.o. Osekovo

- k.č.br. 239, oranica 4. klase, površine 58 a 80 m˛, upisane u Zk.ul.br. 893

- k.č.br. 240, oranica 4. klase, površine 42 a 00 m˛, upisane u Zk.ul.br. 893

- k.č.br. 243, oranica 4. klase, površine 12 a 00 m˛,

voćnjak 2. klase, površine 3 a 00 m˛ upisane u Zk.ul.br. 890

- k.č.br. 244, oranica 4. klase, površine 9 a 47 m˛,

vinograd 6. klase, površine 8 a 00 m˛, upisane u Zk.ul.br. 891

- k.č.br. 245, oranica 4. klase, površine 72 a 33 m˛, upisane u Zk.ul.br. 892

- k.č.br. 246, oranica 4. klase, površine 1 ha 40 a 50 m˛, upisane u Zk.ul.br. 893

- k.č.br. 247, oranica 4. klase, površine 9 a 40 m˛, upisane u Zk.ul.br. 893

- k.č.br. 241, oranica 4. klase, površine 1 ha 42 a 34 m˛,

vinograd 6. klase, površine 4 a 00 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

- k.č.br. 242, oranica 4. klase, površine 20 a 00 m˛,

voćnjak 2. klase, površine 1 a 20 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

- k.č.br. 248, oranica 4. klase, površine 38 ha 92 a 78 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

- k.č.br. 252/1, oranica 4. klase, površine 45 ha 06 a 27 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

- k.č.br. 238, oranica 4. klase, površine 17 ha 93 a 81 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

k.o. Grabrov Potok

- k.č.br. 3338/1, oranica 5. klase, površine 11 ha 26 a 09 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

- k.č.br. 3338/3, oranica 5. klase, površine 13 a 24 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052

- k.č.br. 3460, oranica 5. klase, površine 32 ha 92 a 05 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1188

- k.č.br. 3465/1, oranica 5. klase, površine 15 ha 24 a 65 m˛,

livada 6. klase, površine 5 ha 00 a 00 m˛, upisane u Zk.ul.br. 1052.

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke može se dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu biljne i stočarske proizvodnje na vrijeme od 20 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 31. stavkom 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/98-03/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 2. travnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.