Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita

NN 48/1998 (6.4.1998.), Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 53. stavak 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93, 90/96), ministar gospodarstva, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

RJEŠENJE

O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA

Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i cijena majstorskih ispita.

Članak 2.

Za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, polaznik plaća iznos od 1.200,00 kuna.

Članak 3.

Za polaganje majstorskog ispita, polaznik plaća iznos od 2.600,00 kuna.

Članak 4.

Polaznik koji u cijelosti ne položi majstorski ispit, pri ponovnom polaganju, plaća cijenu srazmjerno dijelu ispita koji ponovno polaže.

Članak 5.

Novčana sredstva prikupljena temeljem ovog Rješenja, upotrijebit će se za isplatu naknada članovima ispitne komisije, naknada obrtnicima za izgubljenu zaradu i naknadu materijalnih troškova, nastalih u svezi s polaganjem ispita.

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/98-01/14
Urbroj: 526-01-98-02
Zagreb, 30. ožujka 1998.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.