Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 12, članka 16. stavka 2. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA HRVATSKE NARODNE BANKE

I

U točki I. Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke ("Narodne novine" br. 76/96, 28/97, 58/97, 96/97 i 103/97) postotak "9,5%" zamjenjuje se postotkom "11%"

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 423/98.
Zagreb. 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.