Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), članka 63. stavak 4. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine br. 91A/93 i 36/98), te članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZI OVLAŠTENIH BANAKA I ŠTEDIONICA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA U INOZEMSTVU RADI ODRŽAVANJA OPĆE LIKVIDNOSTI

I.

Točka III. stavak 1. Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti ("Narodne novine" broj 134/97 i 18/98) mijenja se i glasi:

"U obračun radi izvršenja obveze iz točke I. ove Odluke ovlaštene banke i štedionice uključuju devizna potraživanja iskazana na računima: 300, 301, 3100, 3101, 3116, 33920-1, 33923-4, 33927, 35100-1, 35103-4 i dio računa iz skupine 359."

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 424/98.
Zagreb. 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.