Odluka o dopuni kontnog plana za banke i štedionice

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o dopuni kontnog plana za banke i štedionice

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temeju točke III. Odluke o kontnom planu za banke i štedionice ("Narodne novine" br. 21/94, 40/94, 2/95, 21/95 i 30/97) Guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOPUNI KONTNOG PLANA ZA BANKE I ŠTEDIONICE

I.

U razredu 3. "Devizna sredstva i plasmani", iza računa 351 - "Plasmani u kratkoročne dužničke vrijednosne papire i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama financijskih institucija", dodaju se računi koji glase:

3510 - Plasmani u kratkoročne vrijednosne papire i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama centralne             banke

35100 - Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama s preostalim rokom              dospijeća do 1 mjesec

35101 - Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama s preostalim rokom              dospijeća preko 1 do 3 mjeseca

35102 - Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama s preostalim rokom              dospijeća preko 3 do 12 mjeseci

35103 - Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama koji su podobni za               refinanciranje kod centralne banke s preostalim rokom dospijeća do 1 mjesec

35104 - Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama koji su podobni za               refinanciranje kod centralne banke s preostalim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca

35105 - Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira u devizama koji su podobni za               refinanciranje kod centralne banke s preostalim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci

35106 - Kamata sadržana u nominalnoj vrijednosti (diskont)

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

O.br. 15-100/03-98/MŠ
Zagreb, 31. ožujka 1998.

Guverner
dr. Marko Škreb, v. r.