Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju

NN 57/1998 (21.4.1998.), Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 46.a stavak 2. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 77/93 i 90/96) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBE O NAUKOVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik Svjedodžbe o naukovanju ( u daljnjem tekstu:svjdodžba).

Članak 2.

Sadržaj i oblik Svjedodžbe iz članka 1. ovog Pravilnika propisan je na priloženom obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik, te čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Svjedodžba o naukovanju izdaje se učenicima u dvojnom sustavu obrazovanja za obrtnička zanimanja, i to na završetku svake godine naukovanja, na Obrascu iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Obrazac svjedodžbe iz članka 2. ovog Pravilnika tiskan je na dokumentnom bijelom devedesetgramskom (90 gr/m2) papiru veličine 21x29,5 cm, u jednostranom crnom tisku. Obrazac je toniran svijetloplavom bojom.

Prazne rubrike u Obrascu svjedodžbe iz članka 2. ovog Pravilnika ispisuju se na označenim crtama, rukopisom ili strojno.

Članak 5.

U Obrascu svjedodžbe u sredini je utisnut grb Republike Hrvatske u tamnijoj boji, a Obrazac je obrubljen starohrvatskim pleterom.

Članak 6.

Svjedodžba je tiskana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od objave u "Narodnim novinama".

Ministar

mr.Nenad Porges, v.r.