Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

NN 62/1998 (28.4.1998.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/95. i 57/96.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine", broj 10/95. i 101/96.) u članku 25. stavku 1. u šifarniku pod rednim brojem 1. Vrste položaja ili funkcija osoba, koji je sastavni dio Pravilnika, pod naslovom "Članovi društva/osnivači" dodaje se nova šifra koja glasi:

"03 ovlaštenik na poslovnom udjelu".

U šifarniku iz stavka 1. ovoga članka, pod naslovom "Zastupnici" dodaju se nove šifre koje glase:

"35 ravnatelj

52 rektor

53 dekan

54 intendant".

U šifarniku broj 8. Oznake pravnih odnosa, koji je sastavni dio Pravilnika, dodaje se nova šifra koja glasi:

"99 ostale odluke".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/97-01/0004
Urbroj: 514-02-02/4-98-2
Zagreb, 31. ožujka 1998.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.