Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za povijesne i ratne žrtve

NN 65/1998 (4.5.1998.), Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za povijesne i ratne žrtve

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 94. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA POVIJESNE I RATNE ŽRTVE

1. Osniva se Državno povjerenstvo za povijesne i ratne žrtve sa zadaćom da usmjerava i usklađuje rad tijela hrvatske državne vlasti, znanstvenih ustanova, te humanitarnih i drugih udruga na istraživanju vojnih i civilnih ratnih žrtava hrvatskog naroda u cjelini i svega pučanstva na području Republike Hrvatske, od stvaranja jugoslavenske države 1918. pa nadalje, osobito u razdoblju od 2. svjetskog rata 1941., pa do kraja Domovinskog rata 1995. godine.

2. Za predsjednika Državnog povjerenstva imenuje se NIKICA VALENTIĆ, zastupnik u Hrvatskom državnom saboru.

Za zamjenika predsjednika imenuje se dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ, predsjednik Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora.

Za članove Državnog povjerenstva imenuju se:

- JANKO BOBETKO, zastupnik u Hrvatskom državnom saboru i stožerni general u mirovini,

- akademik DUŠAN BILANDŽIĆ, povjesničar,

- KAZIMIR SVIBEN, zastupnik u Hrvatskom državnom saboru i predsjednik Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 2. svjetskog rata,

- ZLATKO CANJUGA, savjetnik Predsjednika RH i zastupnik u Hrvatskom državnom saboru,

- VICE VUKOJEVIĆ, zastupnik u Hrvatskom državnom saboru i potpredsjednik Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 2. svjetskog rata,

- dr. SLOBODAN LANG, savjetnik Predsjednika RH i zastupnik u Hrvatskom državnom saboru,

- dr. ANĐELKO MIJATOVIĆ, savjetnik Predsjednika RH,

- dr. MIRKO VALENTIĆ, ravnatelj Instituta za suvremenu hrvatsku povijest,

- prof. dr. ZVONIMIR ŠEPAROVIĆ, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva,

- dr. JOSIP KOLANOVIĆ, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva,

- mr. IVAN BEKAVAC, ravnatelj Hrvatskog informativno--kulturnog zavoda.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-98-952/1
Zagreb, 23. travnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.