Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

NN 68/1998 (12.5.1998.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.

Broj: 081-98-999/1
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96., 95/97. i 131/97.), u Tarifnom broju 11. Tarife upravnih pristojbi, iza točke 7. dodaje se Napomena koja glasi:

"Napomena:

Upravnu pristojbu iz točke 2. i 3. ovoga Tarifnog broja ne plaćaju članovi obitelji posade brodova u trgovačkom prometu prilikom posjete pomorcu, članu obitelji, na brodu tijekom boravka u luci."

Članak 2.

U Tarifnom broju 30. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak,
    zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro,
    slastičarnica, objekt brze prehrane,
    planinarski dom i lovački dom, kantina i
    pripremnica obroka (catering), kavana,
    caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, klet i
    konoba                                                                      300,00

b) vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub i
    disco bar                                                                 1.000,00

c) vrste: prenoćište, odmaralište, omladinski
    hotel i omladinski hostel                                           1.000,00."

Točke 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/02
Zagreb, 24. travnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.