Odluka o razrješenju dr. Drage Štambuka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

NN 76/1998 (29.5.1998.), Odluka o razrješenju dr. Drage Štambuka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE U DEMOKRATSKOJ SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI ŠRI LANKI

Dr. DRAGO ŠTAMBUK razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju, radi odlaska na novu dužnost.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1998.

Broj: 081-98-1153/1
Zagreb, 22. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.