Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea)

NN 76/1998 (29.5.1998.), Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju članka 14. stavka 2., u svezi s člankom 11. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 131/97) i članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI PIJAVICA (Hirudinea)

Članak 1.

Posebno zaštićenim životinjskim vrstama proglašavaju se:

1. medicinska pijavica (Hirudo medicinalis);

2. konjska pijavica (Haemopis sanguisuga).

Članak 2.

Zaštićene životinjske vrste iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se sakupljati u znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša.

Iznimno, mjerama zaštite koje donosi ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, može se utvrditi način sakupljanja i korištenja zaštićenih pijavica i u svrhe koje svojim dopuštenjem odredi Državna uprava sukladno propisanim mjerama zaštite.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-07/98-24/121
Urbroj: 542-02-JR-98-01
Zagreb, 20. travnja 1998.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.