Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku

NN 80/1998 (9.6.1998.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine" br. 91A/93 i 36/98) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA
SREBRENOG KOVANOG NOVCA
"150. OBLJETNICA ODLUKE HRVATSKOGA
DRŽAVNOG SABORA O HRVATSKOM JEZIKU
"

1. Hrvatska narodna banka izdaje srebreni kovani novac u svrhu trajnog obilježavanja 150. obljetnice povijesne odluke o ponovnom uvođenju hrvatskog jezika umjesto latinskog u politički i javni život Hrvatske, a koju je odluku Hrvatski državni sabor donio 23. listopada 1847. godine.

2. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini od 1.000 komada i u ukupnoj svoti od 150.000,00 kuna.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je Bašćanske ploče iz samostana Sv. Lucije u Baški na otoku Krku, jednog od najstarijih kamenih spomenika koji je pisan hrvatskim jezikom i glagoljicom i na kojoj je prvi put zabilježeno Zvonimirovo ime i njegov vladarski naslov, kralj hrvatski. Iznad Bašćanske ploče ispisan je glagoljicom, a ispod je latinicom, tekst "HRVATSKI JEZIK". U donjem polukrugu, uz rub, ispisane su godine "1847.", "1967.", "1997."

5. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikazan je fragment spomenika Marku Maruliću, autora Ivana Meštrovića, prenoseći trenutak mukotrpnog procesa stvaranja prvoga hrvatskog pjesnika, kroz dvije zgrčene ruke u kojima je pribor za pisanje. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". Lijevo od prikaza fragmenta spomenika, u dva retka, brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "150" i naziv novčane jedinice "KUNA". Desno od prikaza grb je Republike Hrvatske, a ispod njega je godina izdanja "1997."

6. Obod je prigodnoga srebrenog kovanog novca od 150 kuna gladak.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja akademski kipar Kažimir Hraste.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 195,00 kuna.

9. Prigodni srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 25. lipnja 1998. godine.

10. Prigodni srebreni kovani novac Hrvatska narodna banka prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 435/98.
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.