Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Expo-Lisabon, 1998.

NN 80/1998 (9.6.1998.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Expo-Lisabon, 1998.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "EXPO-LISABON, 1998."

1. Hrvatska narodna banka izdaje u povodu održavanja svjetske izložbe EXPO u Lisabonu 1998. godine, na kojoj prvi puta sudjeluje i Republika Hrvatska, prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 300.000 komada i u ukupnoj svoti od 7.500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodjelne kovine. Jezgra prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna izrađena je od slitine 92% bakra, 8% aluminija i 2% nikla, dok je prsten izrađen od slitine srebrenasta sjaja koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, čiji promjer opisane kružnice iznosi 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama.

Jezgra prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna ima promjer 18 milimetara i masu od 4,05 grama.

Prsten prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je modela starohrvatskog broda falkuše iz XI. i XII. stoljeća. Unutar prstena, u njegovu donjem polukrugu, niz je vodoravnih linija, koje simboliziraju morsku površinu. U gornjem polukrugu prstena ispisan je tekst "EXPO-LISABON 1998."

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "25". Unutar konture brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora u cvatu, a desno, grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA".

7. Obod je prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnoga i likovnog rješenja akademski kipar Damir Mataušić.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 436/98.
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.