Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

NN 80/1998 (9.6.1998.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1998."

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998." izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94.) s istovjetnim osnovnim obilježjima (izuzev godine kovanja) utvrđenim u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca ("Narodne novine" br. 47/95.) pušta se u optjecaj 15. lipnja 1998. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 437/98.
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.