Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj: 01-051-98-13-4-1/1 od 26. svibnja 1998.

NN 81/1998 (10.6.1998.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj: 01-051-98-13-4-1/1 od 26. svibnja 1998.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM NIKOLE TESLE

za osobite zasluge u izumiteljstvu.

 1. SLAVKO CANJUGA

 2. dr. DUBRAVKO DOBLANOVIĆ

 3. dr. GROZDAN MAROŠEVIĆ

 4. dr. JURE RADIĆ

Broj: 01-051-98-13-4-1/1
Zagreb, 26. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.