Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara broj: 01-051-98-13-5-2/1 od 26. svibnja 1998.

NN 81/1998 (10.6.1998.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara broj: 01-051-98-13-5-2/1 od 26. svibnja 1998.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM FRANJE BUČARA

za osobite zasluge u športu.

 1. DALIBOR BALGAČ

 2. STIPE BOŽIĆ

 3. KATARINA KULENOVIĆ

 4. MIRJANA MEDIĆ

 5. FRANJO MIKAC

 6. ILINKA MILAS

 7. JOSIP PAVIŠIĆ

 8. PETAR TURK posmrtno

Broj: 01-051-98-13-5-2/1
Zagreb, 26. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.