Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Expo-Lisabon, 1998.

NN 82/1998 (11.6.1998.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Expo-Lisabon, 1998.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "EXPO-LISABON, 1998."

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna "EXPO-LISABON, 1998." izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94.), s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim oblježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "EXPO-LISABON, 1998." ("Narodne novine" br. 80/98.) pušta se u optjecaj 26. lipnja 1998. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 438/98.
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.