Odluka o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Javnog poduzeća Hrvatske radiotelevizije

NN 101/1998 (28.7.1998.), Odluka o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Javnog poduzeća Hrvatske radiotelevizije

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 20. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst, 94/93. i 24/96.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PODUZEĆA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Za direktora javnog poduzeća Hrvatske radiotelevizije imenuje se s danom 1. kolovoza 1998. IVAN VRKIĆ.

Klasa: 080-02/98-03/22
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.