Rješenje o razrješenju Ivana Vrkića dužnosti direktora Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

NN 104/1998 (31.7.1998.), Rješenje o razrješenju Ivana Vrkića dužnosti direktora Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 14. stavka 3. Uredbe o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama ("Narodne novine", broj 45/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU ODREĐENIM NEKRETNINAMA

Razrješuje se IVAN VRKIĆ dužnosti direktora Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama, radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: 080-02/98-02/63
Urbroj: 50304/2-98-01
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.