Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca "500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića"

NN 93/1998 (8.7.1998.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca "500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića"

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine", br. 91A/93. i 36/98.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 1. srpnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRENOG KOVANOG NOVCA "500. OBLJETNICA ROĐENJA JURJA JULIJA KLOVIĆA"

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebreni kovani novac u povodu obilježavanja 500. obljetnice rođenja hrvatskog slikara Jurja Julija Klovića, predstavnika minijaturne umjetnosti, koji je svojim djelom dao veliki doprinos hrvatskoj i europskoj likovnoj umjetnosti.

2. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini od 2.000 komada i u ukupnoj svoti od 400.000,00 kuna.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

4. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je lika Jurja Julija Klovića, izrađen prema portretu El Greca, poznatome pod nazivom "Portret iz Napulja". Desno od prikaza lika, u gornjem polukrugu, ispisane su, u dva retka, godine rođenja i smrti umjetnika "1498." i "1578.". Uz lijevi rub gornjeg polukruga te rub desnog polukruga ispisan je tekst "JURAJ JULIJE KLOVIĆ".

5. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je detalja sa minijature autora Jurja Julija Klovića, "Bogorodica s djetetom", inicijal iz kodeksa "BEATISSIMAE MARIAE VIRGINIS OFFICIUM", London - British Museum. Godina izdanja 1998. ispisana je na način da je brojka "19" smještena uz lijevu stranu, a brojka "98." uz desnu stranu prikaza minijature. Iznad prikaza minijature, uz gornji rub, prikaz je grba Republike Hrvatske, a ispod minijature, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti "200" i naziva novčane jedinice "KUNA". Kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

6. Obod je prigodnoga srebrenog kovanog novca od 200 kuna gladak.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za srebreni kovani novac od 200 kuna Kuzma Kovačić, akademski kipar.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 260,00 kuna.

9. Prigodni srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 20. srpnja 1998. godine.

10. Prigodni srebreni kovani novac Hrvatska narodna banka prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 449/98.
Zagreb, 1. srpnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.