Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu, za školsku godinu 1998/1999.

NN 94/1998 (10.7.1998.), Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu, za školsku godinu 1998/1999.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 25. stavka 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte (»Narodne novine«, br. 86/97), a na prijedlog Hrvatske obrtničke komore i uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete i športa, ministar gospodarstva donosi

ODLUKU

O UPISU U OBRTNIČKE I DRUGE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE, U SUSTAV OBRAZOVANJA PROPISAN ODREDBAMA ČLANKA 39., 40. I 41., ZAKONA O OBRTU (NN BR. 77/93, 90/96), ZA ŠKOLSKU GODINU 1998/1999.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj učenika koji će se u školskoj godini 1998/1999. upisati u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, s pravom javnosti. Obrazovanje učenika izvodit će se prema programu propisanom odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu. Broj učenika koji se upisuju utvrdit će se prema vrstama obrazovnih programa, za zanimanje u obrtništvu i prema školama.

II.

U sklopu javnih obrazovnih potreba Republike Hrvatske u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola u školskoj godini 1998/1999., prema programima iz točke I. ove odluke, upisat će se 5.043 učenika. U I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, učenici će se upisivati prema vrstama obrazovnih programa i u opsegu utvrđenom u »Strukturi i opsegu upisa učenika u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu«, a koja je u privitku i sastavni je dio ove Odluke.

III.

Učenici će se upisivati pod uvjetima koje je ministar prosvjete i športa propisao Odlukom o elementima i kriterijima za upis učenika u I. razred srednjih škola za školsku godinu 1998/99. od 20. veljače 1998. godine.

IV.

Pravo na upis imaju učenici koji imaju pored uvjeta iz točke III. ove Odluke s obrtnikom zaključen Ugovor o naukovanju.

Klasa: 311-01/98-01/706
Urbroj: 526-01-98-05
Zagreb, 3. srpnja 1998.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.

Struktura i opseg upisa učenika u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu (NN br. 77/93, 90/96)

  Red.  
  br.
             NAZIV ŠKOLE             

      ODOBREN UPIS        
Šifra

    Zanimanje    

   Razred.
odjela 

      Broj
    učenika
   
I. ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
1.

      Srednja škola Vrbovec                 
    013143
Tokar

0,3

10

    013443
Alatničar

0,2

8

    013543
Strojobravar

1

30

    014043
Autolimar

0,15

5

    014243
Automehaničar

0,7

22

  
Ukupno:                                  
75

    2.     

  Obrtnička škola za strojarstvo i
  elektrotehniku Velika Gorica
                                      
      014243
Automehaničar

       1           

30 

      250343
Frizer

2

60

        
Ukupno:

    
90

3.

     Srednja škola "Ivan Švear",
     Ivanić Grad
        
    250343
Frizer

1,5

44

      
Ukupno:

    
44

4.

  Srednja strukovna škola, Samobor       
    014243  Automehaničar
1

30

      Ukupno:   
30

      SVEUKUPNO:   
239


  II. ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
1.

  Srednja škola Krapina     
    250343  Frizer      
1

30

      Ukupno:   
30

2.

  Srednja škola Zabok     
    061143  Prodavač
1

30

        Ukupno:   
30

3.

  Srednja škola Oroslavje
  121143  Stolar
1

30

  Ukupno:  
30

4.

  Srednja škola Konjšćina     
    042243   Autoelektričar
0,5

15

    042343   Elektromehaničar
0,5

15

      Ukupno:   
30

      SVEUKUPNO:   
120


  III. ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
1.

  Industrijsko-obrtnička škola Sisak     
    014243  Automehaničar
1

30

    014043   Autolimar
0,3

10

    013843   Vodoinstalater
0,3

10

    013943  Limar
0,3

10

      Ukupno:   
60

2.

  Ugostiteljska i trgovačka škola Sisak     
    061143  Prodavač
1

30

    Ukupno:   
30

3.

  Tehnička škola Kutina     
    014243  Automehaničar
0,5

15

    014043  Autolimar
0,5

15

    Ukupno:   
30

4.

  Srednja škola Novska     
    013143  Tokar
0,5

15

    013543  Strojobravar
0,5

15

    013843  Vodoinstalater
0,5

15

    014243   Automehaničar
0,5

15

    Ukupno:
2

60

5.

  Srednja škola Petrinja     
    094443  Mesar
0,3

10

    Ukupno:   
10

6.

  Obrtnička škola Sisak     
    121143  Stolar
1

30

    133143  Zidar
0,7

20

    133243  Tesar
0,3

10

    133343  Krovopokrivač
0,25

8

    271143  Staklar
0,25

8

    260143  Fotograf
0,5

12

      Ukupno:   
88

      SVEUKUPNO:   
278


  IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA
1.

  Obrtnička i tehnička škola Ogulin     
    013543  Strojobravar
0,3

10

    013843  Vodoinstalater
0,3

10

    014243  Automehaničar
0,3

10

    121143  Stolar
0,3

10

    133143   Zidar
0,3

10

    133243  Tesar
0,3

10

    222143  Krojač
0,5

15

    250343  Frizer
0,5

15

      Ukupno:   
90

2.

  Tehnička škola Karlovac     
  

  014243   Automehaničar
0,7

20

    014043  Autolimar
0,3

10 Ukupno:

      Ukupno:   
30

3.

  Industrijsko-obrtnička škola Karlovac
  250343  Frizer
1

30

  Ukupno:
30

4.

  Šumarska i drvodjelska škola
  Karlovac
  121143  Stolar
0,5

15

260243

  Tapetar
0,5

15

  Ukupno:
30

  SVEUKUPNO:
180


V. ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
1.

Elektrostrojarska škola Varaždin
042143Elektroinstalater
0,3

10

042243Autoelektričar
0,25

8

042343Elektromehaničar
0,54

16

Ukupno:
34

2.

Srednja strukovna škola Varaždin
250343 Frizer
1,5

46

121143Stolar
1,5

42

Ukupno:
88

3.

Strojarska škola Varaždin
014243Automehaničar
2

62

011843Mehaničar poljopriv. strojeva
0,3

9

013543Strojobravar
0,86

26

014143Bravar
0,3

9

Ukupno:
106

4.

Rudarska i kemijska škola Varaždin
133143Zidar
1

34

133243Tesar
0,7

20

Ukupno:
54

5.

Tekstilna škola Varaždin
222143Krojač
0,3

10

Ukupno:
10

SVEUKUPNO:
292


VI. ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
1.

Strukovna škola Ðurđevac
  014243Automehaničar
1

30

  042243Autoelektričar
0,3

10

042443Elektroničar-mehaničar
0,5

15

250343 Frizer
2

60

013643Instalater grijanja i klim.
0,3

10

013743Plinoinstalater
0,3

10

013843Vodoinstalater
0,3

10

Ukupno:
145

2.

Srednja škola "I. Seljanec" Križevci
121143Stolar
1

30

Ukupno:
30

3.

Obrtnička škola Koprivnica
013543Strojobravar
0,3

10

013643Instalater centr. grijanja i
klimatizacije
0,3

10

013743Plinoinstalater
0,3

10

013843Vodoinstalater
0,3

10

013943 Limar
0,3

10

014043 Autolimar
0,3

10

042143Elektroinstalater
0,3

10

042243Autoelektričar
0,3

10

042343Elektromehaničar
0,3

10

071443 Slastičar
0,3

10

092143 Pekar
0,3

10

094443 Mesar
0,3

10

133143 Zidar
0,3

10

133243 Tesar
0,3

10

260343 Ličilac-soboslikar
0,3

10

Ukupno:
150

SVEUKUPNO:
325


VII. ŽUPANIJA BJELOVARSKO- BILOGORSKA
1.

Obrtnička škola Bjelovar
014243 Automehaničar
1

30

013843Vodoinstalater
0,5

15

013743Plinoinstalater
0,5

15

Ukupno:
60

2.

Srednja škola Čazma
014243 Automehaničar
1

30

014043Autolimar
0,3

10

014143Bravar
0,3

10

013843Vodoinstalater
0,3

10

Ukupno:
60

SVEUKUPNO:
120


VIII. ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
1.

Srednja škola Delnice
014243
Automehaničar

0,5

15

061143Prodavač
1

30

Ukupno:
45

2.

Obrtnička škola Opatija
250343 Frizer
1

30

Ukupno:
30

SVEUKUPNO:
75


IX. ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
1.

Strukovna škola Gospić
014243Automehaničar
0,5

15

014043Autolimar
0,5

15

Ukupno:
30

SVEUKUPNO:
30


X. ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
1.

Strukovna škola Virovitica
071243Kuhar
1

30

061143Prodavač
1

30

Ukupno:
60

2.

Industrijsko-obrtnička škola Virovitica
013843Vodoinstalater
0,5

15

014043Autolimar
0,3

10

014243Automehaničar
0,7

20

042343Elektromehaničar
0,5

15

121143Stolar
1

30

250343Frizer
1

30

Ukupno:
120

3.

Srednja škola M. Marulića, Slatina
013143Tokar
0,5

15

013843Vodoinstalater
0,5

15

250343Frizer
0,5

15

Ukupno:
45

SVEUKUPNO:
225


XI. ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
1.

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega
092143 Pekar
0,5

15

092443Mesar
0,5

15

Ukupno:
30

2.

Ekonomska škola Požega
061143Prodavač
2

60

Ukupno:
60

3.

Obrtnička škola Požega
121443 Drvotokar
0,3

10

133143Zidar
0,3

10

133243Tesar
0,3

10

260343Soboslikar
0,3

10

071243Kuhar
1

30

121143Stolar
0,7

20

Ukupno:
90

4.

Tehnička škola Požega
014043Autolimar
0,5

15

014243Automehaničar
0,5

15

013143Tokar
0,5

15

013543Strojobravar
0,5

15

013643 Instalater grij. i klimatiz.
0,3

10

013743Plinoinstalater
0,3

10

013843 Vodoinstalater
0,3

10

042143Elektroinstalater
0,3

10

042243Autoelektričar
0,3

10

042343Elektromehaničar
0,3

10

Ukupno:
201

5.

Srednja škola Izidora Kršnjavog, Našice
133143Zidar
0,5

15

133243Tesar
0,5

15

Ukupno:
30

SVEUKUPNO:
330


XII. ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
1.

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška
013843Vodoinstalater
0,5

18

014043Autolimar
0,5

21

014243Automehaničar
1

33

Ukupno:
72

2.

Industrijsko-obrtnička škola
Slavonski Brod
260543Autolakirer
0,5

15

014043Autolimar
0,5

15

013843Vodoinstalater
0,5

15

013743 Plinoinstalater
0,5

15

014243Automehaničar
1

30

Ukupno:
90

3.

Obrtnička škola Slavnski Brod
094443 Mesar
0,6

18

121143Stolar
0,3

10

250343Frizer
1

38

Ukupno:
66

SVEUKUPNO:
228

XIII. ŽUPANIJA ZADARSKA
1.

Industrijsko obrtnička škola Vice Vlatkovića, Zadar
014043Autolimar
1

30

014243Automehaničar
1,35

40

014143Bravar
0,3

10

013943Limar
0,3

10

013843Vodoinstalater
0,5

15

013643Instal. central. grijanja i klim.
0,5

15

042143Elektroinstalater
0,5

15

121143Stolar
1

30

133143Zidar
0,3

10

133243Tesar
0,3

10

260143Fotograf
0,3

10

260543 Autolakirer
0,3

10

260343Soboslikar-ličilac
0,3

10

042243Autoelektričar
0,5

15

Ukupno:
230

2.

Obrtnička škola Gojka Matuline
250343Frizer
1,5

45

Ukupno:
45

SVEUKUPNO:
275


XIV. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
1.

Obrtnička škola "A. Horvat" Ðakovo
042243Autoelektričar
0,3

10

260543Autolakirer
0,3

10

014043 Autolimar
0,2

5

014243Automehaničar
0,7

20

042143Elektroinstalater
0,5

15

042343 Elektromehaničar
0,5

15

250343Frizer
1

30

222143Krojač
1

30

013943Limar
0,3

10

094443Mesar
0,5

15

092143Pekar
0,5

15

013743Plinoinstalater
0,3

10

260343 Soboslikar-ličilac
0,3

10

121143Stolar
1

30

013843Vodoinstalater
0,2

7

133143Zidar
0,3

10

Ukupno:
242

2.

Strojarska tehnička škola Osijek
014243Automehaničar
1

30

Ukupno:
30

3.

Elektrotehnička i prometna škola Osijek
042243 Autoelektričar
0,5

15

042343 Elektromehaničar
0,5

15

Ukupno:
30

4.

Obrtnička škola Osijek
250343Frizer
1

30

092143Pekar
0,5

15

Ukupno:
45

5.

Srednja škola D. Miholjac
013443 Alatničar
0,5

15

013543Strojobravar
0,5

15

014043Autolimar
0,5

15

014243Automehaničar
0,5

15

061143Prodavač
1

30

Ukupno:
90

SVEUKUPNO:
437


XV. ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
1.

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik
042243Autoelektričar
0,3

10

042443Elektroničar-mehaničar
0,6

20

014243Automehaničar
0,6

20

014043Autolimar
0,5

15

014143 Bravar
0,3

10

013843Vodoinstalater
0,5

15

013643 Instalater grijanja i klim.
0,5

15

Ukupno:
105

2.

Škola za obrtnička zanimanja Šibenik
092143Pekar
0,5

15

094443Mesar
0,5

15

250343Frizer
0,5

15

Ukupno:
45

SVEUKUPNO:
150


XVI. ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
1.

Industrijska obrtnička škola Vinkovci
014243Automehaničar
1,5

45

014143Bravar
0,5

15

250343Frizer
0,5

15

222143Krojač
0,5

15

071243Kuhar
1

30

222443Pletač
0,5

15

013743Plinoinstalater
0,5

15

013543Strojobravar0,5
15

013843Vodoinstalater
0,5

15

Ukpno:
180

2.

Obrtničko-industrijska škola Županja
014243Automehaničar
0,5

15

014043Autolimar
0,5

15

042143 Elektroinstalater
0,5

15

042343 Elektromehaničar
0,5

15

013843Vodoinstalater
0,3

10

013743Plinoinstalater
0,3

10

013643Instalater centr. grij. i klim.
0,3

10

Ukupno:
90

3.

Drvodjelsko-tehnička škola Vinkovci
121143Stolar
2

60

Ukupno:
60

4.

Poljoprivredno-šumarski školski centar
092143Pekar
0,5

15

092343 Mlinar
0,5

15

Ukupno:
30

SVEUKUPNO:
360


XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
1.

Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš
014243 Automehaničar
1

28

250343Frizer
1

26

Ukupno:
54

2.

Srednja strukovna škola Makarska
013843Vodoinstalater
0,5

15

014243Automehaničar
0,5

16

061143Prodavač
1

38

071243 Kuhar
1

30

Ukupno:
3

99

3.

Srednja strukovna škola Bana Jelačića Sinj
250343 Frizer
1

32

Ukupno:
32

4.

Obrtnička i tehnička škola Split
014243Automehaničar
1

30

121143Stolar
1

30

Ukupno:
60

5.

Obrtnička škola Split
250343Frizer
1

32

Ukupno:
32

SVEUKUPNO:
277


XVIII. ŽUPANIJA ISTARSKA
1.

Srednja industrijska i obrtnička škola Buje
013543Strojobravar
0,3

10

014043 Autolimar
0,3

10

042343Elektromehaničar
0,3

10

042143Elektroinstalater
0,3

10

121143Stolar
0,5

15

250343Frizer
0,5

15

Ukupno:
70

2.

Strukovna škola Pula
094443Mesar
1

30

121143Stolar
1

30

250343 Frizer
1

30

Ukupno:
90

3.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
071243 Kuhar
1

30

Ukupno:
30

SVEUKUPNO:
190


XIX. ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
1.

Obrtnička škola Dubrovnik
013843Vodoinstalater
0,3

10

014043Autolimar
0,3

10

014243Automehaničar
0,3

10

042343 Elektromehaničar
0,5

15

042443Elektroničar-mehaničar
0,5

15

260343 Soboslikar-ličilac
0,5

15

260543Autolakirer
0,5

15

Ukupno:
90

SVEUKUPNO:
90


XX. ŽUPANIJA MEÐIMURSKA
1.

Graditeljska škola Čakovec
133143Zidar
0,5

15

260343Soboslikar-ličilac
0,5

15

Ukupno:
30

2.

Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec
013143Tokar
0,3

10

013543Strojobravar
0,3

10

014043Autolimar
0,5

15

014243 Automehaničar
1,5

45

014343Precizni mehaničar
0,33

10

042143Elektroinstalater
0,3

10

042243Autoelektričar
0,5

15

042343Elektromehaničar
0,7

20

042443Elektroničar-mehaničar
0,5

15

Ukupno:
150

3.

Gospodarska škola Čakovec
250343Frizer
1

30

094443Mesar
0,5

15

092143Pekar
0,5

15

Ukupno:
60

SVEUKUPNO:
240


XXI. GRAD ZAGREB
1.

Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb
014243 Automehaničar
1

30

014043Autolimar
1

30

042143Elektroinstalater
1

33

042343Elektromehaničar
1

30

042243Autoelektričar
1

30

Ukupno:
153

2.

Škola za montažu, instalacije i
metalne konstrukcije Zagreb
013643Instalater grijanja i klimatizacije
1

24

013843Vodoinstalater
1

37

014143Bravar
2

53

013743Plinoinstalater
0,2

8

Ukupno:
122

3.

Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb
133143 Zidar
1

25

260343Ličilac i soboslikar
2

60

260543 Autolakirer
1

30

260443Pismoslikar
0,17

5

260743Dimnjičar
0,15

4

Ukupno:
124

4.

Škola za tekstil, kožu i dizajn, Zagreb
222143Krojač
0,6

20

222243 Krznar
0,4

8

222543Klobučar
0,25

5

Ukupno:
33

5.

Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb
250343Frizer
4

120

260143 Fotograf
1

30

Ukupno:
150

SVEUKUPNO:
582