Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

NN 95/1998 (14.7.1998.), Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996. godine u sastavu: predsjednik, akademik Vlatko Pavletić, te članovi dr. sc. Nedjeljko Mihanović, akademik Željko Bujas, prof. dr. sc. Želimir Sladoljev, prof. dr. sc. Nikola Cindro, prof. dr. sc. Zvonimir Rumboldt, prof. dr. sc. Željko Matić, prof. dr. sc. Pero Jurković, prof. dr. sc. Marija Ivezić, akademik Željko Kućan, prof. dr. sc. Ivan Katavić, akademik Dragan Dekaris i prof. dr. sc. Đurđica Vasilj, donio je temeljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost ("Narodne novine" 108/95. i "Narodne novine" 104/97.), na svojoj 6. sjednici održanoj 7. svibnja 1998. godine

ODLUKU

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

1. Dr. sc. DINA KEGLEVIĆ, umirovljena znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, posebice u području kemije aminokiselina i peptida, te kemije šećera i glikopeptida.

Područje biomedicinskih znanosti

1. Akademik TEODOR WIKERHAUSER, umirovljeni profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti, posebice veterinarske parazitologije.

Područje tehničkih znanosti

1. Prof. dr. sc. BRANKO KUNST, redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice separacijskih procesa, te desalinacije i obrade voda.

Za područje biotehničkih znanosti

1. Prof. dr. sc. IVO MILJKOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, posebice za unapređenje voćarstva.

Za područje društvenih znanosti

1. Akademik LUJO MARGETIĆ, umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, posebice u hrvatskoj pravnoj povijesti, za doprinos razvitku teorije kaznenog procesnog prava.

Za područje humanističkih znanosti

1. Akademik MILAN MOGUŠ, umirovljeni sveučilišni profesor za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice za hrvatsko jezikoznanstvo i za ustroj hrvatskoga jezikoslovlja.

Ukupno je dodijeljeno 6 nagrada.

II. Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

1. Prof. dr. sc. IVAN HABDIJA, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, grana zoologije.

2. Prof. dr. sc. VJERAN HARI, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u matematici, posebice na području matričnih algoritama.

3. Dr. sc. ANTE LJUBIČIĆ, znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, u nuklearnoj i atomskoj fizici.

Područje biomedicinskih znanosti

1. Prof. dr. sc. PERO LUČIN, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za značajno znanstveno dostignuće u biomedicinskim znanostima, posebice unutar imunologije i virologije.

2. Prof. dr. sc. ŽELJKO METELKO, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za istraživanja s područja endokrinologije, posebno za unaprijeđenje "Hrvatskog modela" zdravstvene zaštite bolesnika sa šećernom bolešću.

3. Prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ, znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u biomedicinskim znanostima, posebice unutar molekularne medicine i genetike raka.

Područje tehničkih znanosti

1. Prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, u mehanici deformabilnih tijela.

2. Doc. dr. sc. DAMIR SEMENSKI, docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice u mehanici loma anizotropnih materijala i metode mjerenja intenziteta naprezanja.

3. Dr. Sc. MUHAMED SUĆESKA, znanstveni suradnik Brodarskog instituta u Zagrebu, za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada u području tehničkih znanosti, posebice u razvoju metoda termičke analize eksplozivnih tvari.

Područje biotehničkih znanosti

1. Dr. sc. GEORG DREZNER, znanstvenik Poljoprivrednog instituta - Osijek, u području biotehničkih znanosti, posebice za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada i to za kreaciju više novih kultivara pšenice u 1997. godini.

2. Dr. sc. JOSO GRAČAN, znanstveni savjetnik Šumarskog instituta - Jastrebarsko, za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti, za očuvanje biološke raznolikosti i genetskih resursa šumskog drveća u Hrvatskoj.

Područje društvenih znanosti

1. Prof. dr. sc. IVAN ROGIĆ, izvanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području društvenih znanosti, grana urbana sociologija za znanstveno djelo "Tko je Zagreb?"

2. Dr. sc. ANTUN VUJIĆ, znanstveni suradnik Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" u Zagrebu, u području društvenih znanosti za značajno znanstveno leksikografsko djelo "Hrvatski leksikon".

Područje humanističkih znanosti

1. Prof. dr. sc. DUNJA FALIŠEVAC, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za studiju "Kaliopin vrt", u području humanističkih znanosti.

2. Dr. sc. JOZO MAREVIĆ, glavni urednik društveno-humanističke redakcije "Školska knjiga", za "Hrvatsko-latinski enciklopedijski rječnik", kapitalno djelo hrvatske leksikografije.

3. Akademik TOMISLAV RAUKAR, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno djelo "Hrvatsko srednjovjekovlje": prostor, ljudi, ideje, (Zagreb 1997.), u području humanističkih znanosti.

Ukupno je dodijeljeno 16 nagrada.

III. Godišnjom državnom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

1. Prof. dr. sc. VLADIS VUJNOVIĆ, profesor na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za popularizaciju astronomije i fizike.

Područje tehničkih znanosti

1. Dr. sc. DUŠKO ŠTEFANOVIĆ, znanstvenik u Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža" u Zagrebu, za dugogodišnji rad na Tehničkoj enciklopediji, posebice na razvoju hrvatsko-tehničkog nazivlja.

Područje biotehničkih znanosti

1. Akademik MILAN MACELJSKI, umirovljeni redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za popularizaciju i širenje spoznaja u fitomedicini.

Ukupno su dodijeljene 3 nagrade.

IV. Godišnjom nagradom znanstvenim novacima, nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

1. Dr. sc. GORDAN LAUC, znanstveni novak na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za biokemijska istraživanja glikoproteina.

Područje biomedicinskih znanosti

1. Mr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ, znanstveni novak na Imunološkom zavodu u Zagrebu, prva je u nas uvela brzu dijagnostiku hanta virusa ELISA testom, te istražila nova, do tada nepoznata, endemijska žarišta u Hrvatskoj.

Područje tehničkih znanosti

1. SONJA KOŠĆAK, dipl. ing. znanstveni novak na Rudarsko-geološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za istaknuti rad ekološkog plosnatog motora Stirlingovog tipa.

Ukupno su dodijeljene 3 nagrade.

Klasa: 061-03/98-02/001
Urbroj: 533-04-98/16
Zagreb, 7. svibnja 1998.

Predsjednik
Odbora za podjelu državnih nagrada
za znanost
akademik Vlatko Pavletić, v. r.