Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednice Nacionalnog odbora za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske

NN 107/1998 (11.8.1998.), Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednice Nacionalnog odbora za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 94. i 106. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNICE NACIONALNOG ODBORA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA USPOSTAVE POVJERENJA, UBRZANOG POVRATKA I NORMALIZACIJE ŽIVOTA NA RATOM STRADALIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

IVICA VRKIĆ razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednice Nacionalnog odbora radi odlaska na novu dužnost.

JOŠKO MORIĆ, član Nacionalnog odbora, imenuje se zamjenikom predsjednice Nacionalnog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-98-1488/1
Zagreb, 31. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.